SeTD

 

آقای عطا محمد زاهدی

May 25, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان (57)
اقدام به کار های خیر و عام المنفعه، علاوه بر خیر، خوبی، منفعت و سهولتی که برای مردم در پی دارد، فرصت و زمینه ای را برای معرفی اشخاصی بوجود می آورد که سالها از وطن و منطقه اش بدور بوده و در گوشه و کنار جهان پراگنده اند و از این طریق زمینه ای شناخت و آشنایی آنان را برای ما فراهم میسازد.
در همین راستا یکی از جوانان با افتخار و با انگیزه
دیگری که سالها از منطقه اش به دور بوده و تازه با جناب ایشان آشنایی پیدا می نماییم
آقای ” عطا محمد زاهدی” نواسه نادر علی ترجمان، از قریه شلبینک تبقوس، مقیم کشور آسترالیا است. جوان لایق و فعال که در همه کارهای خیر مشارکت داشته و هنوز عشق وطندوستی و مردم دوستی در دلش زنده است و برای آبادانی، شکوفایی و پیشرفت وطنش می اندیشد.
که اینک، درین راستا لطف کرده مبلغ پنجصد دالر آسترالیایی (500$) معادل( ۲۹۰۰۰) افعانی برای بند آب سراب تبقوس کمک شده است تقدیر و تشکری میکنیم بپاس حمایت های ارزنده و سازنده ی این عزیز که توانسته است سرنوشت یک منطقه را تغییر داده و تاثیر مثبت بگذارد.
خداوند به مال و دارایی و عمرش برکت دهد و گذشتگانش را غریق رحمت خود گرداند، دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch