SeTD

 

آقا حمید

May 4, 2021 | Donors

شکوه و عظمت اقتدار یک کشور، بستگی به پیشرفت و ترقی آن کشور دارد. خوشا بحال ملتی که با هدایا و سخاوتمندیهای بی دریغ شان، به خود و کشور خود فخر و مباهات می آفرینند و قلب جهانیان را به شگفتی و حسرت وا میدارند تا بر آن غبطه بخورند!
تا زمانیکه، احساسِ شکوفایی و پیشرفت در دلهای فرد فرد مان، تجلی نیابد و وطن آباد نگردد، رفاه و امنیت در جامعه هیچگاه تجلی و تبلور نمی یابد.
کشورهای توسعه یافته و مترقی، همه مدیون و مرهون ملت و مردم نیک اندیش و سخاوتمندان خود بوده اند. در کشور آمریکا، اکثر دانشگاهها و مکاتب و پارکهای تفریحی، وقف افراد نیکو کار و خیّر بوده اند.
کشور جاپان هم‌بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد و توان مالی اش کاملاً از هم پاشید، و بوسیله کمک های مالی ملت و مردم اش دوباره سرپای خود ایستاد.
بیایید همه باهم متحدانه در سایهء همپذیری و همدلی دست بدست هم داده در راستای آبادانی و شکوفایی کشور خود، سهم گسترده و نقش فعال داشته باشیم. با یک گل هیچوقت بهار نمیشود تا گلهای بیشماری از هرجا و هر مکان به شکفتن برنخیزند !
و اینک از این میان، گلی که به شاخسار درخت میهنش به شکفتن و شکوفایی نشسته فخر می بالد، آقای “حمید” از منطقهء “انگوری” مقیم کشور “سویس” است، با تقدیم نمودن صد دالر (100$) برای بند آب سراب تبقوس، زمین خسته و سوخته را به شکوفایی و سرسبزی فرا میخواند!
تقدیر و تشکری میکنیم از این شخص خیّر و مهربان که با کمک های ارزنده اش توانسته رونق های تازه به زندگی و سرسبزی منطقه ببخشد.
موج موج لاله های رنگین را تقدیم و نثار دستان پر مهر و سخاوتمند اش نموده و مسیر گامهایش را با گلهای رنگین شقایق گلباران می نماییم.
و از خداوند متعال برایش موفقیت های روز افزون خواستاریم و گذشتگانش را خداوند مورد عفو و غفران خود قرار دهد، برکت به عمر و مال و دارایی اش و دعاهای خیر مردم ما بدرقهء راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch