SeTD

 

اسدالله رضایی

May 9, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان ۴۵
دیگر باورمند شده ام که خورشید سخاوت در قلبهای تک تک مردم شریف مان طلوع کرده است و روشنایی میبخشد، و زمین از سخاوت بارانی دستان این مردمان خیّر و خیرخواه، به شکوه و شگرف خویش می بالد !
در هر جایی از وطن وقتیکه کارهای عام المنفعه شروع میگردد، مردم بلند همت ما، با شوق و ذوق تمام در آن سهم فعال گرفته و شکوفایی و سرسبزی را به این سرزمین خسته و سوخته هدیه می‌بخشند،
که چنین مردمان آزاده و پاک طینت از جنس سخاوت باران و خورشید، برای سرزمینش طراوت و درخشندگی را به ارمغان می آورند، و با چنین رشادتها و از خودگذریهایشان، به وطنش عشق میورزند و افتخار می آفرینند.
اینک درین راستا، بزرگ مرد دیگری از قریه تبقوس مقیم کشور آسترالیا آقای ” اسدالله رضایی” مبلغ دوصد دالر آسترالیایی( 200$ )معادل( ۱۱۶۰۰ ) افعانی برای بند آب سراب تبقوس کمک کرده است، دست این عزیز درد نکند.
دستان پر مهر و پر فیض اش را صمیمانه فشرده و از خداوند برایش سلامتی و شادکامی استدعا نموده و مسیر گامهایش را با موج گلهای لاله گلباران مینماییم.
خداوند به مال و عمر و رزق و روزی اش خیر و برکت صد چندان دهد و اموات و گذشتگان را رحمت نماید
و دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch