SeTD

 

سخی رضایی

May 4, 2021 | Donors

دیگر باورمند شده ام که خورشید سخاوت در قلبهای تک تک مردم شریف مان طلوع کرده است و روشنایی میبخشد، و زمین از سخاوت بارانی دستان این مردمان خیّر و خیرخواه، به شکوه و شگرف خویش می بالد،
در هر جایی از وطن وقتیکه کارهای عام المنفعه شروع میگردد، مردم بلند همت ما، با شوق و ذوق تمام در آن سهم فعال گرفته و شکوفایی و سرسبزی را به این سرزمین خسته و سوخته هدیه می‌بخشند،
که چنین مردمان آزاده و پاک طینت از جنس سخاوت باران و خورشید، برای سرزمینش طراوت و درخشندگی را به ارمغان می آورند، و با چنین رشادتها و از خودگذریهایشان، به وطنش عشق میورزند و افتخار می آفرینند،
کمکهای تک تک این عزیزان مثل قطره های درفشان باران اند که بر دل تشنه ی خاک می بارد و سبزه ها را جان می بخشند و زمین را از نو زنده مینماید،
اما ما، مانده ایم که چگونه و با چه زبانی از اینچنین اشخاص دلسوز و خیّر، قدردانی و تشکری نماییم !
و در همین راستا، برادر عزیز مان، ” سخی رضایی” از ولسوالی “قره باغ” ولایت غزنی، مقیم کشور اتریش، مبلغ ده هزار (10,000) افغانی برای بند آبگردان سراب تبقوس کمک فرستاده است، خداوند به مال و دارایی اش برکت صد چندان دهد و گذشتگان اش را خداوند بیامرزد، و به رزق و روزی و عمرش برکت !
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch