SeTD

 

محمد علی قنبری

May 4, 2021 | Donors

چه زیبا است! دستهایی که درخت میکارند و گل میکارند تا جهان را خوشبو کنند و نو بسازند؛
چه زیبا است ! دستهای که پل میسازند تا انسانها را عبور دهند و نجات بخشند، و چه زیبا است ! دستهای که جاده میسازند تا انسانها را به هدف و مقصد شان برسانند؛
درواقع، اینها گلهای سر سبدی هستند که از طرف بهار به ما هدیه می رسند!
و یکی از همین گلهای سر سبدی منطقهء مان، آقای “محمدعلی قنبری” از قریه “سراب تبقوس” هست که در کشور “نیوزلند” زندگی میکند، شخصیت آگاه، با احساس و پر تلاش، آرام، متین، متواضع، و اجتماعی، با رفتار و منش های خوبی که دارد، دل از همه می رباید،
و در تمامی عرصه های زندگی موفق بوده و در همه کارهای خیر، دست و دل باز داشته و با شکوه تمام سهم فوق العاده گرفته است، شخصیت با درک و احساس که همیشه درد مردم اش را دردِ خود دانسته و درک کرده و بدرد جامعه اش خورده است؛ حمایتهای بی دریغ و بیکران اش برای پیشرفتِ آبادی و شکوفایی دیار اش، به ما قوت قلب و انرژی مثبت می بخشد، تا بتوانیم با قوت و قدرت تمامتر این مسیر پر پیچ و خم را بپیماییم !
با افتخار گفته میتوانیم که، کلاً این خانواده ی شریف و سخاوتمند، در همه کارهای عام المنفعه و فعالیت های اجتماعی فعال بوده و دستهای خیلی از مردمان ناتوان منطقه و غیر منطقه را گرفته و کمک کرده اند، و از هیچگونه حمایتهایشان درین راستا دریغ نورزیده اند؛
مفتخر هستیم در کنار کمکهای قبلی اش که برای بند “شهدای تبقوس” و بند ” مادر” داشته است، این بار آقای قنبری عزیز، مبلغ شصت هزار افغانی 60,000 برای بند آب سراب تبقوس ، کمک فرستاده است، که ارزشِ یک دنیا را دارد و از ایشان صمیمانه ابراز تشکری و قدردانی مینماییم و سبد سبد گل تقدیم دستان پر مهرش باد !
خداوند برایش اجر و پاداش بیکران مبذول فرماید
و بر توفیقات اش بیفزاید روح امواتش را خداوند شاد و خرم گرداند، برکت به عمر و جوانی اش!
درختان سبز، و سبزه های جویباران، دعا گویش باد
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch