SeTD

 

لیاقت علی محمدی

May 4, 2021 | Donors

درختان، قد بر افراشته اند تا بپاس شکوهِ حمایت های بی دریغ شما عزیزان سرخم کنند و تعظیم نمایند، و شکوفه های سیب، با رقص گلبرگ هایشان گِرِهی اندوه، از دل باغبانان می گشایند، دشت از سخاوتمندی مردان بزرگ سرسبز است، خورشید به زیبایی زمین سلام میدهد !
انسانهای بزرگ اراده میکنند و انسانهای کوچک آرزو !
و یکی از همین مردان بزرگ و خیّر، آقای “لیاقت محمدی” از منطقه سراب تبقوس جاغوری میباشد، شخصیت متدیّن و اهل تقوا، که همیشه با دستان سخاوتمند و پر مهرش، گل کاشته است و گل میکارد، و جهان را به تماشای زیباییها فرا میخواند،
شخص نهایت دلسوز و مهربان، که نظیرش در عالم و حاتم نیست، جوانمرد به تمام عیار با سخاوت و خیرخواه، در کدام کار خیر بوده که دستش دخیل نبوده و از همه پیشگام و پیشقدم تر به یاری و همکاری مردم و دیار اش شتافته است ، از فقیر و بینوا گرفته تا کارهای بزرگ عام المنفعه را، حمایت و همیاری مینماید ، کمتر کسی است که اورا نشناسد و به او اعتماد نکند و نام نیک اش زبانزد عام و خاص مردم منطقه است،خلاصه در یک کلام ، قلم از وصف اش عاجز است هرچه توصیف اش کنم کم است؛
او با کمکهای بی دریغ و پیهم اش، برای چندین پروژه های عمرانی، از جمله بند “شهدای تبقوس” و بند “مادر” و بند منطقه “سه قول” جدا از اینها، مبلغ پنجاه هزار افغانی( 50,000 ) برای بند آب سراب تبقوس نیز کمک نموده است، باور کنید کمکهای این عزیزان هم در دنیا و هم در آخرت اجر و پاداش بینهایت دارد! دستان این طیف انسانها از بوسیدنیست، ولی نمی دانیم که با کدام الفاظ و چگونه از حمایتهای مالی و معنوی این عزیزان تشکری و قدردانی نماییم؟!
رقص بالهای رنگارنگ پروانه ها و لبخند شکوفه های باغ، بدرقه ی راه زندگی و تقدیم دستان پر مهرش باد !
خداوند اموات و گذشتگانش را بیامرزد و برکت به عمر، مال و دارایی و فرزندانش !
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch