SeTD

 

داکتر عارف مصطفی

May 4, 2021 | Donors

کمکهای عام المنفعه ی عزیزان ما، پی هم یک از پشت دیگری سرازیر میشوند، قلم عاجز مانده است که چگونه در وصف این عزیزان بنویسد و بسراید؛ خورشید و مهتاب به تماشا برخاسته اند و ستارگان نظاره میکنند همت و سخاوت مردان بزرگ را !!!
طبیعت، با موج گل لاله و خروش آبشاران به استقبال این مردان بزرگ شتافته اند، شادمانی و دست افشانی میکنند !
از میان این مردان بزرگ، اینک مردی دیگری از تبار شمس و ستاره، که در آسمان” تبقوس” پرتو افشانی میکند آقای داکتر “عارف مصطفی” از منطقهء تبقوس- جاغوری میباشد، شخصیت مدبر و لایق، و در همه عرصه های اجتماعی فعال و دست اش در همه کارهای خیر، باز بوده و همیشه به آبادی و شکوفایی و پیشرفت وطن و منطقه اش می اندیشد،
و به زیبائی ها و سرسبزی وطن اش فکر میکند و اندیشه‌ی مثبت دارد،
نقطه قوتهای مثبت و انگیزه ی سرشار از ایثار و فداکاریها و از خود گذری ها، را در وجود این مرد بزرگ میبینم که هماره با همت بلند و اراده ی قاطع در خدمت مردم اش بوده است،
ما، یکبار دیگر دستان پر مهر و سخاوتمند اش را با گرمی و از صدق دل و جان فشرده و از جناب ایشان کمال تقدیر و تشکری را داریم، که درین راستا برای بند آب سراب تبقوس مبلغ سه صد(300) دالر آسترالیایی کمک نموده است که برای ما ارزش یک دنیا را دارد و با این کمک ارزنده و پر بار اش توانسته است که به این سرزمین خسته و سوخته جانِ دوباره ببخشد،
یکدشت، شقایقهای رنگین و باغ گل لاله، تقدیم دستان سخاوتمند اش باد !
خداوند برایش اجر و پاداش بیکران عنایت فرماید و اموات اش را غریق رحمت خود گرداند و به مال و دارایی و ثروتش برکت صد چندان دهد !
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch