SeTD

 

حاجی نعمت الله

May 4, 2021 | Donors

سهم گرفتن عزیزان ما، در رابطه به کمک های خیریه و کارهای عام المنفعه، قابل تقدیر و تحسین برانگیز است، احترام می گذاریم به کسانیکه درین راستا ما را یاری و همراهی می نمایند دستان سخاوتمندانه ی شان را می بوسیم و با کمال سپاس از آنان تقدیر و تشکری می نماییم.
احساس مسئولیت کردن در هر شرایطی که باشد نوع بشر دوستی و کار بسی نیک و پسندیده و ایده آل محسوب میگردد. و مسئولیت انسانی هریک ما اینست که در سهم گرفتن کارهای خیر و عام المنفعه و کمک به نیازمندان، نقش فعال و مشارکت همگانی داشته باشیم.
همت بلند داشتن ما را بسمت قله های شامخ کمال انسانی سوق میدهد تا ما را به کرانه های تجلیِ خوشبختی و شکوهِ عظمتِ انسانی برساند.
درین رابطه یکی از خوبان بلند همت ما، آقای “حاجی نعمت الله ” از منطقه ” سنگماشه – جاغوری” است، شخصیت فرهیخته و بی نظیر که با احساس سخاوتمندانه اش مبلغ صد دالر (100$) برای بند آب سراب تبقوس کمک اهدا نموده است و برای ما یک دنیا ارزش دارد!
تقدیر و تشکری میکنیم از این شخصیت فرهیخته و ارجمند، که درین راستا به ما انرژی مثبت بخشیده و همیاری مینماید.
موج موج لاله های رنگین را تقدیم و نثار دستان پر مهر و سخاوتمند اش می نماییم و از خداوند متعال برایش موفقیت های روز افزون خواستاریم و گذشتگانش را خداوند مورد عفو و غفران خود قرار دهد، برکت به عمر و مال و دارایی اش و دعاهای خیر مردم ما بدرقهء راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch