SeTD

 

خلیل یاوری

May 4, 2021 | Donors

کمک کردن و بخشیدن ارتباط ما را با دیگران بیشتر و بهتر میکند و در نتیجه به روشهای جدید زیستن آشنا میسازد. انسان طبعاً اجتماعی است. این بدان معنا است که ما برای سلامتِ روح و روانِ مناسب به برقراری ارتباط با دیگران نیازمندیم. کمک کردن و تعهد به افراد و گروه های دیگر، باعث حس وابستگی به آنها میشود.
خوشا بحال کسانی که در دلهای مردم شادی می آفرینند و باعث شادمانی دیگران میگردند.
و از این میان یکی از جوانان بیدار و با همت دیار مان، آقای” خلیل یاوری ” از منطقهء “سراب تبقوس” جاغوری است. همیشه تلاش دارد که در دلهای مردم اش شادمانی بیافریند و با قسمت کردن شادی هایش خوشیها را به خانه های تک تک هموطنان خود بیاوَرَد.
جوان فعال و پر تلاش و در همه عرصه های زندگی موفق بوده و در کارهای خیر نقش فعال و اساسی داشته و سهم فوق العاده گرفته است.
جدا از کمک های دیگر اش که برای پروژه های عمرانی در منطقه داشته است، این بار، با سهم گرفتن مبلغ پنجصد دالر آسترالیایی( 500$ )برای بند آب سراب تبقوس، سبزه ها را دوباره به زیستن و رُستن فرا می خواند، شادابی و شکوفایی را به شاخه های زرد درختان جویبار به ارمغان می آوَرَد !
تشکری و قدردانی میکنیم از کمک های بی دریغ و ارزنده اش که با همت و حمایت و تلاش های خستگی ناپذیر اش ما را همیاری و همکاری مینماید.
سبد سبد گل تقدیم دستان سخاوتمند و پر مهرش نموده و مسیر گامهایش را با موج شقایق های رنگین گلباران می نماییم.
خداوند به مال و دارایی اش برکت صد چندان دهد و گذشتگان اش را رحمت نماید، برکت به عمر و جوانی اش و دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch