SeTD

 

خیّر نیک اندیش

May 19, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان( 53)
نیکوکاری بهره ای ماندنی و غنیمتی پایدار است و نیکی به دیگران اصل و محور همه خوبی‏هاست.
انسانهای هستند که با شادی و لبخند با صفا و مهر به درخواست همکاری مردم لبیک میگویند و با دست و دل باز با فراهم کردن کمک های مالی ارزشمند شان به کاروان سازندگی و بالندگی می پیوندند، وجود چنین عزیزان سرمایه بزرگی است که رسم از خود گذری و خیراندیشی، ابتکار و مردم دوستی را از خود بجا میگذارند
افتخار میکنیم بوجود چنین انسانهای خیّر و فداکار که با وسعت اندیشه سخاوتمندی و سبز اندیشیِ که دارند دست یاری و همکاری بسوی جامعه محروم ما دراز مینمایند تا گلی لبخند را بر لبان خشکیده جنگل به شکوفایی بنشانند
اینک، در ادامه سلسله کمکهای مردمی، یکی از خیّرین خوب و با انگیزه‌ی ما که به کارهای خیر و عام المنفعه روی آورده است و دست یاری و همکاری بسوی جامعه محروم ما دراز نموده، و نخواسته است که نامش ذکر گردد مبلغ بیست هزار افغانی (20,000) برای ساخت بند آب سراب تبقوس کمک شده است،
دست این عزیز درد نکند و دستانش را با گرمی فشرده و از کمک های ارزنده و سازنده اش صمیمانه ابراز تشکری و قدردانی مینماییم و مقدم مبارکش را گلباران و سبد سبد گل تقدیم دستان پر مهر و سخاوتمند اش نموده و از خداوند برایش سلامتی و شادکامی خواستاریم و اموات و گذشتگان را خداوند رحمت نماید و به عمر و دارایی اش برکت صد چندان دهد دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch