SeTD

 

دوستان مقیم استرالیا (۲)

Jun 23, 2023 | Donors

دست های بارانی (۱۶۲-۱۶۷)

نوشته های روی ماسه یا ریگ های نرم مهمان اولین موج دریاهستند اما حکاکی های روی سنگ ، مهمان همیشگی تاریخ اند و دست های بارانی ازحک شدگان روی قلب اند وماندگاران ابدی

در بهار امسال گلهای خوشبو ورنگارنگ ازباغ عشق جوانه زد و روییدن گرفت؛ سبزه ها وباران بانغمه ی پرستوهای خوشخوان وبوی شکوفه ها کلبه های تنهایی را عطرآگین نمود. پنجره های بسته ‌وشکسته ای دیار آبایی بازشد وواژه های زمین افتاده ای ما بایادوهوای نام جاویدانه هاگل کرده واینک ازجوهرسبزقلم به تقدیرصفای سخاوت مندان جاریست ؛ وبنازیم دستانی را که باباران رحمت اش غبار وآلودگی را ازرخسار شقایق وطبیعت خشکیده جاغوری شسته و بالطافت نگاه دل های خسته وشکسته رالمس می کنندو‌مدام یکی پیهم ارمغان طراوت وتازگی دارند که حضوربهاری شان درناب ترین دفتر خاطره ها ماندگار ابدی می مانند
اینک خوبان روزگار دل به دریا زده وبرزمین های شخم زده ای که ازعطش سینه چاک کرده ‌‌جزیره ای بیش نیستند ، سخاوت اندیشه کرده اند وبرگ سبز بهاری خویش را برای بزرگ‌ترین ذخیرگاه چکیده های زلال مهر ومحبت (بند آب سراب ) هر یک‌ چنین عرضه داشته اند
عزیزدیاراحمدامانی ازسفرقول پنجاه (۵۰)دالراسترالیایی
محترم قبلگاه اسحاق علی ازدمجوی چهل (۴۰)دالراسترالیایی
محترم حاجی عزیزنوری ازتبقوس پنجاه (۵۰)دالراسترالیایی
محترم چمن شاه احسانی ازسرتاله صد(۱۰۰)دالراسترالیایی
محترم ذاکر ازقادی پنجاه (۵۰)دالراسترالیایی
۶- داکتر صاحب خادم حسین ازانبولاق یک صدوپنجاه (۱۵۰)دالراسترالیایی را باباران دست‌هایش دریغ نورزیده وبه فعالیتهای عمرانی لبیک گفته اند . ما به پاس این همه محبت وسخاوت برای سلامتی وبهروزی هر یک از فرهیختگان دیار ناب ترین گلهای دیار را بادعاهاوآرزوهای خیر تقدیم داشته وبرای اموات این خیّرین بهشت برین را آرزومی داریم
ذخیرگاه چکیده دستان شما (بندبزرگ آب سراب) ازآن بزرگی وشاهکاریهای شماست که درحال اکمال است پس بیاییم بسان فرهیختگان سرزمین آبایی درتاریک ترین
لحظات وبحران خشک سالی، هم چنان درشکوه و شکوفایی های هم ، ازحک شدگان روی قلب های هم باشیم وباران دست هارا باانگیزه طراوت ازدل خشکیده دیاردرچنین روزهای دشوار دریغ نورزیم

درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار

Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch