SeTD

 

شریف نبوی

May 4, 2021 | Donors

سهم گرفتن فعال و گسترده ای مردم با همت و خیّر ما، در راستای کارهای عام المنفعه باعث میشود که ما یک گام دیگر بسوی توسعه و پیشرفت جامعه خویش به جلو برداریم. بسیار جای افتخار است که در رگ رگ وجود هر فرد فرد عزیزان ما خون تازه ای از همت و سخاوت در جریان است که ما را بسمت قله های شامخ خوشبختی و رفاه سوق میدهد، که در آینده نتیجه ای مطلوب و دلخواه را به ارمغان خواهد آورد و ثمره اش را نه در آینده ای چندان دور بلکه بزودی خواهیم دید و تلاشهای مثمر و ثمربخش یکایک شما عزیزان ببار مثبت خواهد نشست.
و درین راستا یکی از خوبان سخاوتمند روزگار ما آقای “شریف نبوی” از قریه تبقوس، شخص نیکوکار و خیرخواهِ که در تمامی عرصه ها و کارهای خیر پیشگام و پیشقدم بوده است و دست بخشنده دارد جدا از کمک های ارزنده و سازنده ای دیگر اش که برای پروژه های عمرانی در منطقه داشته است اینک، مبلغ ده هزار و پنجصد و پنجاه افغانی (10,550) معادل (500) درهم امارات، برای بند آب سراب تبقوس کمک نموده است دست این عزیز درد نکند چه نیک و مبارک است وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت در دستان خداست!
تشکری و قدردانی میکنیم از کمک های ارزنده و سازنده این عزیز که توانسته است تا گلی را بر لبان تشنه ای جنگل به لبخند بنشاند و شکوفایی را به مردم منطقه اش به ارمغان بیاورد.
خداوند به عمر و مال و دارای اش برکت صد چندان دهد و گذشتگان اش را غریق رحمت بی منتهای خود گرداند برکت به زندگی و روزگارش و دعاهای خیر مردم ما بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch