SeTD

 

صادق صبا

May 4, 2021 | Donors

وقتیکه آدم وجود چنین انسانهای فداکار، با معرفت و بیدار را می بیند، معتقد میشود که جوهره و شیرازه ی انسانیت هنوز از هم نپاشیده است بلکه میتوان به آن امیدوار شد!
انسانهای با درک و با احساس هنوز با رشادت و مهر ورزی شان از پشت کوه های احساسِ سخاوتمندی، طلوع و پرتو افشانی میکنند. وجود چنین اشخاص، سرمایه بزرگی است برای روزهای سخت و دشوار زندگی.
سهم گرفتن فعال و گسترده ی مردم شریف و با همت ما، در راستای کار های خیر و عام المنفعه باعث میشود که ما یک گام دیگر به جلو برای آبادی و ترقی جامعه ی خود بر داریم که در آینده نتیجه مطلوب و دلخواهِ را به ارمغان خواهد آورد.
تشکری و قدردانی میکنیم از جناب “صادق صبا” که برای بند آب سراب تبقوس مبلغ پنجصد دالر آسترالیایی ( 500$)
کمک نموده است. دست این عزیز درد نکند. ” دستانی که کمک میکنند مقدس تر اند از دستانی که برای دعا بالا میروند” !
و سبد سبد گل نثار و هدیهء دستان پر مهر و سخاوتمندش باد.
به مال و عمر و دارایی اش برکت و اموات و گذشتگانش را خداوند رحمت نماید و دعاهای خیر مردم ما بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch