SeTD

 

طاهر سلطانی

May 4, 2021 | Donors

زمین مقدم سبز انسانهای سخاوتمند را با شقایقهای رنگین اش گرامی میدارد و شاخه های سبز جنگل به پذیرایی اندیشه های سبز و سازنده ی انسانهای خیرخواه برخاسته اند و دست افشانی مینمایند. و دریا بیقراری دارد تا دستان پر مهر و سخاوتمند انسانهای بزرگ را بوسه باران کنند!
و یکی از پسندیده ترین اموری که هر انسان میتواند در طول زندگی انجام دهد، سهم گرفتن در کارهای خیر است. انسانهای خیرخواه در هر عصر و نسلی سعی و تلاش نموده اند خود را به صفت و ویژگی احسان و نیکوکاری آراسته سازند.
و یکی از همین گونه اشخاصِ که آراسته به چنین صفات پسندیده و نیکو میباشد آقای “طاهر سلطانی” از سراب تبقوس است، شخص نهایت دلسوز و مهربان و در همه کارهای خیر، سهم ارزنده و نقش فعال داشته و بخاطر شوق آبادی و بازسازی وطن و منطقه اش شب و روز جانفشانی میکند تلاشها و زحمات این عزیز، واقعن قابل تقدیر و تحسین است مفتخر هستیم و به وجود چنین شخصیت لایق و فداکار می بالیم.
ما یکبار دیگر دستان سبز سخاوتمند اش را با گرمی می فشاریم که درین راستا ما را تنها نگذاشته و با صدق دل و جان حمایت میکند.
آقای طاهر سلطانی محبت کرده است مبلغ یکهزار دالر آسترالیایی ( 1000) برای بند آب سراب تبقوس کمک اهدا نموده است.
تقدیر و تشکری میکنیم ازین بزرگوار که توانسته است با چنین هدیه ی گرانبهایش، باران شهد سخاوت را به کام تلخ کویر تَرَک خورده جاری سازد.
سبد سبد گل تقدیم دستان پر مهر و سخاوتمند اش می نماییم و دعای خیر مردم بدرقه راهش. خداوند به مال و دارایی اش برکت صد چندان دهد و اموات و گذشتگان اش را خداوند رحمت نماید.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch