SeTD

 

عبدالواحد سلطانی

May 10, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان( 46)
شکوه، عظمت و اقتدار یک کشور، بستگی به پیشرفت و ترقی آن کشور دارد. خوشا بحال ملتی که با هدایا و سخاوتمندیهای بی دریغ شان، به خود و کشور خود فخر و مباهات می آفرینند.
تا زمانیکه، احساسِ شکوفایی و پیشرفت در دلهای فرد فرد مان، تجلی نیابد و وطن آباد نگردد، رفاه و امنیت در جامعه هیچگاه تجلی و تبلور نمی یابد.
اینک درین راستا، جوان با انگیزه و فداکار دیگری از منطقه قارو – تبقوس ، آقای “عبدالواحد سلطانی” مقیم کشور آمریکا با مبلغ پانزده هزار افغانی (15000) برای بند آب سراب تبقوس، زمین خسته و سوخته را به شکوفایی و سرسبزی فرا میخواند.
تقدیر و تشکری مینماییم از این جوان سخاوتمند و مهربان که با کمک های ارزنده و سازنده اش توانسته است رونق های تازه به زندگی و سرسبزی منطقه ببخشد.
موج موج لاله های رنگین را تقدیم و نثار دستان پر مهر و سخاوتمند اش نموده و مسیر گامهایش را با گلهای رنگین شقایق گلباران می نماییم.
و از خداوند متعال برایش موفقیت های روز افزون خواستاریم و گذشتگانش را خداوند مورد عفو و غفران خود قرار دهد، برکت به عمر و مال و دارایی اش و دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch