SeTD

 

عزیز الله ناصری

May 4, 2021 | Donors

قلمم را در نوشتنِ وصف حمایت های مادی و معنوی عزیزانی که در راستای بهبود و پیشرفت جامعه گام بر میدارند، هیچگاه ساکت و خاموش در جیبم نگه نمیدارم، تا قلمم نشکسته است، مسئولیت ام نخواهد شکست. اگر چند قلم در وصف این عزیزان عاجز است. امیدوارم که با این خط خطی های ناچیز، توانسته باشم دَین ام را ادا کنم.
مردان بزرگ و با احساس، همیشه با مسئولیت های انسانی و وجدانیِ خود در جامعه، توانسته اند تغییرات بزرگ و چشمگیری را ببار بیاورد، و باعث رفاه و آسایش یک کشور گردد،
در همین راستا جناب “عزیزالله ناصری” شخصیت برجسته و فرهیخته که مسئولیت مالی “صندوق حمایت اطفال” را بعهده دارد از منطقهء “بابه – جاغوری” میباشد، برای بند آب سراب تبقوس مبلغ دوهزار افغانی (2000) اهدا نموده است که برای ما یک دنیا ارزش دارد. تقدیر و تشکری میکنیم از جناب ناصری گرامی با کمک های ارزنده و سازنده اش توانسته گلی را بر لبان جنگل به لبخند بنشاند و قطره های زلال باران را بر کویر تشنه ی تَرَک خورده جاری سازد!
موج موج لاله های رنگین را تقدیم و نثار دستان پر مهر و سخاوتمند اش می نماییم و از خداوند متعال برایش موفقیت های روز افزون خواستاریم و گذشتگانش را خداوند مورد عفو و غفران خود قرار دهد، برکت به عمر و مال و دارایی اش و دعاهای خیر مردم ما بدرقهء راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch