SeTD

 

غلام سخی

May 4, 2021 | Donors

هر انسان در طول دوره ی زندگی خود ممکن است بارها دچار مشکلات فراوان شود که به تنهایی نتواند از پسِ آنها براید. و یا اینکه فکر کنیم ما هیچ وقت دچار مشکل نمی شویم و به کمک دیگران احتیاج پیدا نمی کنیم، فکر اشتباهی است چون ما انسان ها آن قدر توانمند نیستیم که بتوانیم تمام مسائل پیش آمده را به تنهایی بر طرف کنیم.
سهم گرفتن در کارهای خیر، در واقع بیشتر کمک به خودمان است زیرا ما نتیجه و انعکاس اعمال خوب و بد خود را خواهیم دید و کمک ما باعث به وجود آمدن احساس رضایت قلبی و خوشنودی خداوند از ما می شود و به زندگی ما برکت می بخشد.
کسانیکه درین راستا از خود همت و سخاوتمندی نشان میدهد و برای پیشرفت و آبادانی وطن خود گام برمیدارند و در فکر بازسازی، سازندگی و بالندگی هستند، درواقع، اینگونه اشخاص در حال عبادتی هستند که در نوع خود از هر عبادت دیگر بالاتر هست. بالا ترین و شایسته ترین عبادت، عبادتی هست که بیشتر مردم از آن بهره مند گردد.
درین راستا، حاجی صاحب بزرگوار “غلام سخی” از منطقه بهسود ولایت میدان وردک، مقیم کشور امارات متحده عربی، برای بند آب سراب تبقوس مبلغ ده هزار و پنجصد و پنجاه افغانی(10550) معادل 500 درهم امارات کمک اهدا نموده است.
ما، یکبار دیگر دستان پر مهر و سخاوتمند اش را با گرمی و از صدق دل و جان فشرده و از جناب ایشان کمال تقدیر و تشکری را داریم و با این کمک ارزنده و سازنده اش توانسته است که به این سرزمین خسته و سوخته جانِ دوباره ببخشد،و شادابی و شکوفایی را به ارمغان بیاورد.
و از خداوند متعال برایش موفقیت های روز افزون خواستاریم و گذشتگانش را خداوند مورد عفو و غفران خود قرار دهد، برکت به عمر و مال و دارایی اش و دعاهای خیر مردم ما بدرقهء راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch