SeTD

 

محترم حسنیان

May 4, 2021 | Donors

اقدام نیک وکمک مخلصانه یک مؤذن نمونه افغانستانی ساکن کشور “زیلاند نو”
یک مؤذن نمونه و خوش صدای افغانستانی ساکن کشور زیلاند نو به محض شنیدن خبر پروژه ایجاد “بند آب سراب تبقوس” کمک مالی و حمایت معنوی اش را از آن اعلام کرد.
حس مسؤولیت پذیری و درک وضعیت نا بسامان مردم، زیستن مومنانه و مسولانه چنین مؤذن عزیز و گرانمایه در کشوری که شهروندان آن در اوج رفاه اجتماعی و دور از نا امنی و خشونت زندگی می کنند، شعله های امید را از میان انبوه مصروفیت های زندگی ماشینی و مدرن برای مردم روستای فقیر، فراموش شده و دور افتاده از دید دولت و جامعه جهانی، به ارمغان آورده و نور و روشنی را هدیه مردم ما می کند.
این جوان که درغربت با حنجره طلایی و آواز گیرا و ماندگار خویش صدای آذانش در نیوزیلند در همه جا پیچیده و آوای دل نشینش گوش و دل را نوازش می دهد، جوانی است از منطقه زیبای پشی. نام نیک و خوش آوازه اش “حسنیان” است. وی جوان خوش قد و قامت، خوش برخورد، اجتماعی، متدین و شجاع است. جمع عزیزان ما در نیوزیلند با حضور او در مسجد و جامعه زیب و زینت ویژه می یابد.
“حسنیان” در خوبی و نیکویی بی نظیر است؛ تاجر موفق، سمبول موفقیت و نیک اندیشی و سخاوتمند است؛ در هر کار خیر نیز پیشگام است؛ وی پدر نمونه هم هست. فرزندانش برای جمع افغانی های مقیم زیلاند نو افتخار آفرین شده و افتخار آفرینی آنان موجب شهرت و نیکنامی همه شده است.
با وسعت فکری وسبز اندیشی که ایشان دارد به محض اطلاع از ایجاد بند آب سراب مبلغ سه صد (300) دالر نیوزیلندی (NZD $300) را باکمال میل، مهربانی و سخاوتمندی برای گروپ عزیزان ساکن زیلاند نو اعلام کرد و کار ما را مورد تحسین وتقدیر قرارداد .
ما نمایندگان این سرزمین مدیون محبت ها، حضورهمیشه رنگین و سخاوتهای این عزیز یک دانه هستیم که با استعداد ‌و‌شخصیت منحصر بفرد خودش چون بلبلی خوشخوانی زنگ دل‌های خسته ما را با حنجره طلایی وآذانهای بی مثالش پاک کرده و خوبی‌های قابل وصف اش را درجمع ما آورده است .
مردم قریه ما هم چنان ازاین همه صفا ‌و سخاوت ایشان درود ودعاهای شبانه روزی شان را درحق این عزیز با احساس دایم نثار کرده ، ازراه دور سبد سبد گلهای نسرین ویاسمن را برمقدم خیر وسخاوت سبزش تقدیم میدارند واز راه دور دستان پر مهرش را به گرمی فشرده موفقیت های بی شمار ش را آرزومند اند !
حسنیان عزیز، برکت به مال ، دارایی وعمر تان !
خداوندگذشتگان تان را رحمت فرموده وبهشت برین شان نصیب گردانند !
اجرکم‌علی الله !
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch