SeTD

 

محمد بشیر زاهدی

May 7, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان ۴۳
بنازم به همت بلند و اراده راسخ و قاطع مردم خود که چنین رشادتها، فداکاریها و از خود گذری ها را تبلور می‌بخشد و دستهای که کمک میکنند بسوی دستگیری و اعانت می شتابند واقعن بوسیدنیست!
همت بلند شما مردم نازنین، یکبار دیگر نشان میدهد که ما به انسانیت و خوبیهای انسانی خویش امیدوار شویم و بذر های امید قلبهای مان، دوباره جوانه بزنند و طعم شیرین زیستن و رستن را تجربه نمایند.
شیرین ترین طعم لحظات زندگی ما با همدلی و همیاری شما خوبان محک میخورد و امیدواریِ پیشرفت در کارهای مان را دو چندان می نماید.
درین راستا یکی از جوانان با افتخار و با انگیزه ما جناب داکتر صاحب “محمد بشیر زاهدی” از قریه “شلبینک تبقوس” مقیم کشور آسترالیا، شخصیت لایق و فعال که در همه کارهای خیر مشارکت داشته و همیشه برای آبادانی و شکوفایی و پیشرفت وطنش می اندیشد. نقطه قوتهای مثبت و انگیزه سرشار از ایثار و فداکاریهای را که در وجود این شخص بزرگ و خیر اندیش می بینم همیشه در تمامی عرصه ها و مشکلات ها در خدمت مردمش بوده است.
که اینک، درین راستا لطف کرده مبلغ پنجصد دالر آسترالیایی (500$) معادل( ۲۹۰۰۰) افعانی برای بند آب سراب تبقوس کمک شده است تقدیر و تشکری میکنیم بپاس حمایت های ارزنده و سازنده ی این عزیز که توانسته است سرنوشت یک منطقه را تغییر بدهد و تاثیر مثبت بگذارد.
خداوند به مال و دارایی اش برکت صد چندان عنایت فرماید و گذشتگانش را غریق رحمت خود گرداند، دعاهای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch