SeTD

 

محمد حنیف سروری

May 4, 2021 | Donors

کمک کردن به همنوع، به هر شکلی که باشد ارزش انسان را نزد خداوند بالا میبرد!
افرادی که در کمک به دیگران مشارکت میکنند از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار میشوند و روابط اجتماعی را در فرهنگ های جامعه بهبود می بخشد.
حمایت اجتماعی به معنای آرامشِ روحی بیشتر است. و به ایجاد رفتارهای سالم و مثبت در جامعه منجر میشود. کمک کردن و همیاری میتواند در بوجود آوردن یک جامعه ی سالم، نقش مثبت و اساسی داشته باشد. لهذا ما از مردم شریف و سخاوتمند خود خواهشمندیم که در بوجود آوردن یک جامعهء سالم و شکوفا، با حمایت های مثبت شان، ما را یاری رسانند تا بتوانیم درین راستا به فعالیت های بیشتر و بهتری بپردازیم.
یکی از خوبان روزگار ما” محمد حنیف سروری” از منطقه “دهمرده گلزار” مقیم کشور” اتریش” لطف نموده مبلغ پانزده هزار افغانی( 15,000) برای بند آب سراب تبقوس، کمک اهدا کرده است، دست این عزیز درد نکند و دسته دسته گلهای رنگین تقدیم دستان پر مهر و سخاوتمند اش می نماییم.
مفتخر هستیم و می بالیم به وجود چنین اشخاص شریف و سخاوتمند که درد مردم و همنوع اش را درک کرده و در بازسازی و شکوفایی مردم و دیار اش سهم میگیرند.
خداوند به عمر و دارایی اش برکت صد چندان عنایت فرماید و اموات و گذشتگانش را غریق رحمت خود گرداند دعاهای خیر مردم ما بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch