SeTD

 

مرحوم ترجمان شکرالله

May 25, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان (60)
چه بسا مردان کهن و خیراندیش دیارمان که در میان ما نیستند و راهی دیار ابدی شده‌اند و گذر زمان آنان را از ما گرفته‌اند و از نعمت وجودشان محروم شده‌ایم؛ اما نام نیک‌شان هیچگاه از دل‌ها نمی‌روند و در حافظه‌ی زمان باقی است. خوشا به سعادت‌ آنان که یاد و خاطرات نیک‌شان برجای می‌مانند و از آنان به نیکی و نیکویی یاد می‌گردند.
یکی از آن مردان خوب و خیراندیش قریه‌ی مان، که در میان ما نیست مرحوم ” ترجمان شکرالله” کاریز است. شخصیت مدبر، متدین و اهل تقوا و از جمله‌ای افتخارآفرینان عصر خودش بود.
خوشا به سعادت وی که نامش دوباره بر سر زبان‌ها می‌نشیند و درفشانی می‌کند و صفحه‌ی خاطرات‌اش دوباره ورق می‌خورد و صلوات‌ها نثار روح طیبه اش می‌گردد!
ذکر نام و یادآوری از این مرد با افتخار، چقدر امیدبخش و انگیزه دهنده است. که بیاد آن مرحوم، توسط یکی از دختران اش، مبلغ سه صد دالر استرالیایی (300$) برای بند آب سراب تبقوس کمک مالی شده است، یادش را گرامی داشته و روحش قرین آفتاب باد!
خدواند ایشان را مورد عفو غفران خویش قرار دهد. دعاهای خیر مردم ما توشه‌ی آخرتش باد. از بازماندگان ایشان نیز سپاس و قدردانی می‌نماییم و برای آنها از خداوند لایزال سلامتی و شادکامی خواهانیم.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch