SeTD

 

مرحوم ترجمان عبدالحسن

May 25, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان (56)
چه بسا انسانهای نیک و خیراندیش دیار مان که رخت سفر بر بسته و کوچیده اند و راهی دیار ابدی شده اند. یاد این مردان بزرگ و افتخار آفرین دیار مان گرامی و جاویدان باد !
مرحوم ” ترجمان عبدالحسن ” یکی از شخصیت های برجسته و بینظیر قریه تبقوس، که در رشادت، فضیلت، خیر اندیشی و نیکنامی معروف و زبانزد عام و خاص بود! که یاد و خاطرات نیک اش تا هنوز در ذهن مردم دیار مان باقی و فراموش ناشدنی است.
یکی از خصوصیات بارز ترجمان مرحوم، دانش دوستی و تلاشهای وی در راستای رشد علم و معارف بود. ایشان همواره مردم و دانش آموزان را در این زمينه همکاری و تشویق می نمود. و در فصلهای زمستان بطور مداوم کورس زبان انگلیسی را در مسجد تبقوس برگزار مینمود که خودم نیز اولین بار زبان انگلیسی را در نزد ایشان فرا گرفتم و شاگردان خیلی زیادی داشت. یادم هست، حتا از مناطق دور دست ” داله” “سنگشانده” و “سرتاله” برای آموختن زبان انگلیسی در نزد ایشان می آمدند.
خوشا به سعادت کسی که در نبودنش، نامش به نیکی و نیکویی یاد گردیده و وِرد زبان مردم منطقه اش میشود، چنین اشخاص، برای خانواده و تمام اهالیِ قریه اش افتخار آفرین اند.
در ادامه سلسله کمکهای مردمی، یاد این مردِ مرحومِ مؤمن و خیراندیش، التیام بخش گوشه ای از درد محرومیت مردم ما و دست حمایت مالی و معنوی در راستای اعمار “بند آب سراب تبقوس” شده است.
تلاش های مردان سرزمین و دیار مان تاریخی و ماندگار است و امروز حتی ذکر نام و یادآوری از یک مرد با افتخار این دیار چقدر امید بخش و انگیزه دهنده است. یاد این شخص بزرگ دیار مان ترجمان عبدالحسن، از منطقه “رجیرود- تبقوس”که مبلغ بیست و دو هزار افغانی (22,000) توسط یکی از پسران وی بنام عبدالحمید کاکایی، برای بند آب سراب تبقوس کمک مالی شده است، را گرامی داشته و روح شان قرین آفتاب باد!
خدواند ایشان را مورد عفو غفران خویش قرار دهد. دعاهای خیر مردم ما توشه آخرت شان باد. از بازماندگان ایشان نیز سپاس و قدردانی می نماییم و برای آنها از خداوند لایزال سلامتی و شادکامی خواهانیم
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch