SeTD

 

مرحوم حسن کاکی

May 7, 2021 | Donors

یاد مردان بزرگ کهن و خیر اندیش دیار مان گرامی و جاویدان باد !
مرحوم “حسن کاکی کاریز” یکی از خوبان و شخصیت خیر اندیش و اهل تقوا، در نیکنامی و نیکویی بی نظیر و زبانزد عام و خاص عصر خودش بود.
خوشا به سعادت اش که نیکنامی و خیراندیشی اش برای همیشه در ذهن جامعه ما ثبت و فراموش ناشدنی است.
در جریان این ماه مبارک رمضان، یاد یک مرد مرحوم مؤمن و خیراندیش به اسم “حسن کاکی کاریز” از قریه تبقوس، التیام بخش گوشه ای از درد محرومیت مردم ما و دست حمایت مالی و معنوی در راستای اعمار “بند آب سراب تبقوس” شده است.
تلاش های مردان سرزمین و دیار مان تاریخی و ماندگار است و امروز حتی ذکر نام و یادآوری از یک مرد با افتخار این دیار چقدر امید بخش و انگیزه دهنده است. یاد این مرحوم مغفور که مبلغ شصت هزار افغانی (60,000) توسط بازماندگان ایشان برای بند آب سراب تبقوس کمک مالی شده است، گرامی و روح شان قرین آفتاب باد!
خدواند ایشان را مورد عفو غفران خویش قرار دهد. دعاهای خیر مردم ما توشه آخرتش باد. از بازماندگان مرحوم مغفور نیز سپاس و قدردانی می نماییم و برای آنها از خداوند لایزال سلامتی و شادکامی خواهانیم
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch