SeTD

 

مرحوم علی یاور

Jun 2, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان (65)
چه زیبا و خوشایند است وقتیکه از گذشتگان خویش یاد آور شده و نام نیکوی آنان را در ذهن نسلهای امروزی به معرفی گرفته و تاریخ مردان کهن و بزرگان قدیم را دوباره ورق میزنیم !
در واقع زنده نگهداشتن یاد و خاطرات گذشتگان مان، احترام به کرامت انسانی و ارزشهای معنوی است. زیرا آنها همواره پاسداران این خاک و مرز و بوم بوده اند، و این سرزمین میراث از آنها برای ما برجای مانده است، و برای این خاک جان فشانی ها، فداکاریها و زحمتها به خرچ داده اند تا ما نسلهای امروزی در آسایش و راحتی بسر ببریم. جا دارد یکبار دیگر بپاس تقدیر و احترام، اسم مبارک شان را درج صفحه روزگاران خویش نموده و بیاد آنها باشیم و از عملکردهای گذشته ی آنان یاد آوری نموده و یاد شان را گرامی بداریم. تا بدین وسیله، اسامی و نامهای نیکوی آنان یکبار دیگر در ذهن نسلهای امروزی مان تازه گردد و به باد فراموشی سپرده نشوند.
خوشا به سعادت آنهایی که میروند و ذکر نامهای نیکوی شان، دوباره توسط بازماندگان و اقارِب شان در ذهن اهالی قریه تازه گردیده و به نیکی و نیکویی از آنها یاد آوری میشوند .
یکی از آن مردان نیکو و خیر اندیش قریه مان، که دیگر در میان ما نیست، مرحوم “علی یاور” برادر بزرگ استاد “علیجان سعیدی” که پدرش بنام “قبلگاه علی یاور” یاد میشد، از قریه سراب تبقوس است.
مرحوم علی یاور، شخص بسیار نیک و خیراندیش و جوان کاکه و عیار قریه مان، در شجاعت و دلیری بی نظیر و زبانزد عام و خاص عصر خودش بود.
ایشان جان شیرینش را در ایام خدمت عسکری از دست داده است یاد و خاطراتش جاویدان باد و خداوند روح اش را جوار ائمه اطهار علیهم السلام قرار دهد.
که اینک، بیاد بود آن مرحوم مغفور، توسط یگانه فرزند بجای مانده اش، بنام “شاگل مرتضوی” مبلغ پانزده هزار افغانی (15,000)برای “بند آب سراب تبقوس” کمک مالی شده است، یادش را گرامی داشته و روحش قرین آفتاب باد!
خدواند ایشان را مورد عفو و غفران خویش قرار دهد. دعاهای خیر مردم ما توشه‌ی آخرتش باد.
می بالیم به همت والای بانوی با افتخار دیار مان خانم “مرتضوی” که با چنین رشادتها و سخاوتمندیهایش در عرصه سازندگی افتخار آفرینی و سبز اندیشی مینماید. تلاشهای بانوان سرزمین مان امید بخش و انگیزه دهنده است، تاریخی و ماندگار خواهد بود و از ایشان صمیمانه ابراز تشکری و قدردانی می نماییم. خداوند بر توفیقات اش بیفزاید و گذشتگان اش را غریق رحمت بی منتهایش گرداند به عمر و دارایی اش برکت و دعای خیر مردم بدرقه راهش باد.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch