SeTD

 

مرحوم قبلگاه علیرضا اکبری

May 25, 2021 | Donors

اعلام اسامی کمک کنندگان (59)
خوشا به سعادت انسانهایی که در نبودن شان، نامهای شان به نیکی و نیکویی یاد گردیده و ذکر زبانهای مردم شده و مورد تعریف و تمجید همگان قرار میگیرد و درود و صلوات نثار ارواح طیبه شان میگردد.
در جریان کارهای عام المنفعه، یاد یک مرد مرحوم مؤمن و خیراندیش معروف به ” پدر علیرضا اکبری”از قریه غریبره، التیام بخش گوشه ای از درد محرومیت مردم ما و دست حمایت مالی و معنوی در راستای اعمار “بند آب سراب تبقوس” شده است.
ذکر نام و یادآوری از یک پدر با افتخار چقدر امید بخش و انگیزه دهنده است. که بیاد بود این مرحوم مغفور، ده هزار افغانی (10,000) توسط یکی از پسران وی بنام “علیرضا اکبری ” برای بند آب سراب تبقوس کمک مالی شده است. یاد این مرحوم مومن را گرامی داشته و روح شان قرین آفتاب باد!
خدواند ایشان را مورد عفو و غفران خویش قرار دهد. دعاهای خیر مردم ما توشه آخرتش باد. از بازماندگان مرحوم مغفور نیز سپاس و قدردانی می نماییم و برای آنها از خداوند لایزال سلامتی و شادکامی خواهانیم.
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch