SeTD

 

والدین خیرالله

May 4, 2021 | Donors

( تابو شکنی، یک پدر و مادر )
پدر و مادری که هزینه “سفر حج” خود را برای اعمار “بند آب سراب تبقوس” اختصاص دادند !
دل بدست آور که حج اکبر است
از هزاران کعبه، یک دل بهتر است
عطر های دل انگیز یاس از میان دستهای سبز و گل افشان انسانهای بزرگ و خیّر برخاسته اند تا فضای مِهر و همدلی را معطر و عطرآگین نماید. باران لبیک میگوید به ندای سبز و سازنده ای انسانهای بزرگ که زمین را از نو میسازند و پر از طراوت و شادابی می نمایند.
و فرشتگانِ سفید پوش؛ با رقص بالهای شان به جشن و پایکوبی برخاسته اند تا آمدن انسانهای را که از زیارت کعبهء دلها برگشته اند خوش آمدید و مبارکباد گویند!
و به پیشواز و دست بوسی شان، فوج فوج صف بسته اند تا سجده کنند دستهای را که به تقدس و پاکی بالاتر و والاتر از آنها اند.
و آسمان نیز به تعظیم برخاسته است تا به همت و اندیشه های سبز و ارزنده ای این عزیزان خم شود و سلام دهد.
بزرگوارانی که از جنس فرشتگانند!
با احساس نیک اندیشی و خیرخواهی شان هزینه ای “سفر حج” خود را برای ساختن بند آب، اهدا کرده اند. آگاه باشید که خدا در هیچ جا، همچون آنجای پرستش نمیشود که آدمی برای سرسبز کردن و آبادانی آنجایی گام بر میدارد.
مفتخر هستیم و می بالیم به وجود چنین انسانهای شریف وخیرخواه، که درد مردم شان را درک کرده و درد خود می پندارند تا مصارف حج مبارک شان را صرف بازسازی و شکوفایی منطقه اش نمایند امیدوارم که روزی، چنین” رسم حسنه” در کشور ما نهادینه گردد تا شاهد شکوفایی و آبادانی بیشتر در گوشه گوشه ی از کشور خود باشیم.
درین راستا “قبلگاه خیرالله ” و “والده ای خیرالله” از قریه سراب تبقوس، مبلغ دو لک و پنجاه هزار افغانی ( 250,000) مصارف حج بیت الله شریف شان را برای “بند آب سراب تبقوس” اهدا کرده اند. وجود چنین انسانهای شریف و سخاوتمند، سرمایه بزرگی است در منطقه، که باید قدرش را دانست و به آن احترام گذارد.
خداوند با دستان شما، دستان گرفتاری را گرفته است! وقتی دست افتاده ای را میگیرید و لبخند را مهمان قلبش می نمایید. و این چه زیباست ای فرشتگان مقدس! که دستهای تان نورانی و بوسیدنی شده اند!
می بوسیم دستان این عزیزان را که با احساس نیک اندیشی و خیرخواهی شان، هزینه ی “سفر حج” خود را برای ساختن “بند آب سراب تبقوس” هدیه کرده اند. انشأالله که زیارت شان قبول درگاه حق واقع شده اند. و خداوند قبول فرماید.
سلامتی و شادکامی و برکت به عمر و دارایی شان از خداوند متعال خواستاریم و به تمامی اهل و عیال شان خداوند سلامتی و طول عمر عنایت فرماید
و گذشتگان شان را مورد عفو و غفران خود قرار دهد . و دعاهای خیر مردم بدرقه راهشان باد.
و درضمن از تمامی مردم خود استدعا داریم که در حق “قبلگاه خیرالله” دعای خیر نمایند و برای کسالت و بیماری حالشان دعا کنند که خداوند هرچه زودتر صحت یاب و شفای عاجل، نصیب حالش نماید. آمین
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch