SeTD

 

دست‌های بارانی (۱۰۵-۱۰۹)

Jul 3, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۰۵-۱۰۹)
«The most important things in the world have been accomplished by people who kept on trying when there seemed to be no hope at all .» – Dale Carnigie
“مهم‌ترین دست‌آوردهای دنیا توسط مردمی بدست آمده‌اندکه تنها فرق‌شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می‌رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.” دیل کارنگی
ستارگان شب‌تاب در دل تاریکی‌های تاریک‌ترین شب‌های ‌ما دسته دسته در آسمان کبود در حرکت‌اند. درخشنده‌تر از همیشه در حال درخشش‌اند؛ بر تاریکی‌های زمین و زمان چشمک می‌زنند و نوای روشنایی و امید دارند…
ستاره‌های دیگری اینک از درون ابرهای سیاه در تاریکی تمام‌عیار نورافگن شده ‌و روزنه‌ی امید و روشنایی ما شده‌اند ستاره‌ها، از ستاره‌های شناخته شده‌ای آسمان تبقوس است که هریک:
۱- محترم رجب علی زاهدی صد (۱۰۰) دالر استرالیایی
۲- جاویدجان کاکایی (۱۰۰) دالر استرالیایی
۳- روح‌الله جان احمدی صد (۱۰۰)دالر استرالیایی
۴- حسین جان ناظری صد (۱۰۰) دالر استرالیایی
۵- ستاره‌ای که اسم مبارکش را محفوظ داشته نیز صد (۱۰۰) دالر استرالیایی را با کمال سخاوت خویش بر ما ارزانی داشته‌اند؛ تا باشد که ما در بحرانی‌ترین شرایط ‌و در تاریک‌ترین شب‌ها، امیدی برای سحر خویش داشته باشیم.
عزیزان دیار جهانی سپاس از این همه درک و احساس پاک شما که محرومیت مردم دیار را محرومیت خود می‌دانید. به پاس تقدیر خالص‌ترین دعاها را از تاریک‌ترین دل شب‌های خویش بر درخشندگی شما ستارگان، با زیباترین گل‌های بهار تقدیم می‌داریم!
ما نیازمند درخشش و سخاوت‌های بیشتر ستارگان به امثال شما، برای به اکمال رساندن این پروژه‌ی پرهزینه هستیم و پیشاپیش دعاگوی سخاوت خالصانه‌ی شما فرهیختگان دیار هستیم، پس ما را برای به‌دست آوردن مهم‌ترین دست‌آوردها، تنها نگذارید چون تلاش ما با دستان بارانی شما ادامه دارد!
درود بر شما استوره‌های دیار و سبزاندیشان روزگار!
اجرکم‌ علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch