SeTD

 

دست‌های بارانی (۱۱۱-۱۱۵)

Jul 5, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۱۱-۱۱۵)
«The good things about this world are endless, all you have to do is dare yourself to discover them and start your day with a smile .»
“چیزهای خوب این دنیا بی‌پایان است همه‌ کاری که باید انجام دهی این است که به خودت جرأت کشف کردن آن رابدهی و روزت را با یک لبخند آغاز کنی .”
باران بهار در دامن دیار آرام آرام باریدن گرفته، زمین خشکیده‌ی ما طراوت و تازگی را کشف کرده و اینک لبخند بر غنچه‌ای لاله‌های دشت و دمن شکوفا شده است. نایِ نَیِ شبانان نینواز کوه‌پایه‌های سرزمین خسته ‌و خشکیده‌ی ما شده و از قعر صخره‌ها بسی دلنشین و پر سوز شنیده می‌شود و پرستوهای سفر کرده یکی پی دیگری در صف ‌و در پروازاند؛ و نظاره‌گر رویایی شدن‌های سرزمین آبایی شده‌اند…
ستارگان سبدسبد از پس ابرهای بهاری بسوی خانه‌ای مهتاب در حرکت‌اند و هم چنان درخشنده و درخشان در دل تاریکی جاغوری ما تابنده‌تر شده‌اند که هریک:
۱- محترم معلم ضیا‌ از جاله (100$) استرالیایی
۲- محترم صفر بهادری (100$) استرالیایی
۳- محترم فیض‌محمد بدره‌زار جاغوری (100$) استرالیایی
۴- محترم‌ محمدعلی نظری بدره‌زار جاغوری (100$) استرالیایی و
۵- محترم محمد جواد ذاکری بدره‌زار جاغوری (100$) استرالیایی را با لبخند و دست‌های بارانی ایشان برای کشف خوبی‌ها و شکوفایی.های پیکر خسته دیار تقدیم کرده‌اند. ما این لبخند و سخاوت نگاه این فرهیختگان را ابزار کشف شکوفایی خویش قرار داده و با تقدیم لاله‌های بهار، این دستان یاری‌رسان را به گرمی تمام می‌فشاریم و دعای خیر مردم خودرا برای اموات و سرفرازی شما تقدیم می‌داریم!
آرزو داریم بیکرانی خوبی‌های خویش را با جرأت دستان بارانی شما کشف کرده و با باران بیشتر رحمت دست‌های بارانی، روزهای خوبی‌هارا باهم به لبخند‌های بی‌شمار آغاز کنیم!
درود بر شما استوره‌های دیار و سبزاندیشان روزگار!
اجرکم‌ علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch