SeTD

 

دست های بارانی (۱۱۶-۱۲۰)

Jul 7, 2021 | Donors

دست های بارانی (۱۱۶-۱۲۰)
« When one door of happiness closes, another door opens ; but often we look so long at the closed door while we don’t see the one that has been opened for us !» – Helen Keller
‌”وقتی درِی ازدر های خوشبختی به روی ما بسته می‌شود؛ درِی دیگری به روی ما باز می‌شود اما اغلب ما به در بسته شده آنقدر نگاه می‌کنیم که نمی‌توانیم دری که به روی ما بازشده را ببینیم!” – هلن کلر
زندگی مملو‌ از زیبایی‌هاست. ما به زیبایی‌هایش، به زنبورهای عسل‌اش، به کودک‌های کوچک و چهره‌های خندان‌اش توجه می‌کنیم. باران را نفس کشیده و باد را احساس می‌کنیم؛ زندگی خویش را زندگی کرده و برای رویاهای خود مبارزه می‌کنیم. ما زیبایی را در نگاه چشم‌های زیبانگر یافتیم، از نیک‌بینانی که بینایی زیبایی‌ها، شکوفه‌های باغ‌ها، لبخند غنچه‌های گل‌ها و سرسبزیِ دشت و دمن‌ها را دارند!
آنگاهی که خزان درِ باغ‌هارا ببندد ما خزان را کیفیت نوروز دانسته، به در و زیبایی‌های بهار خیره می‌شویم!
نیک‌‌بینان دیار با باران دست‌های بارانی‌شان هریک از آفریقا تا متن و دل جاغوری اینک چنین گل کاشته‌اند:
۱- محترم ظاهر از قریه زیبای صوبه (150$) استرالیایی
۲- محترم عوض علی میرزایی از پاتو ‌(100$) استرالیایی
۳- محترم عبدالواحد سلطانی از جودری (100$) استرالیایی
۴- محترم شریف حسینی از سنگماشه (100$) استرالیایی
۵- صیلان از آفریقای جنوبی (30$) استرالیایی را زیبانگرانه بر دل طبیعت خشکیده‌ای ما طراوت و تازگی بخشیده‌اند!
از نیک‌بینی و زیبانگری این نیک‌بینان کمال قدردانی و سپاس فراوان داریم و زیباترین گل‌ها را تقدیم حضور این دست‌های بارانی کرده و زیباترین دعاهای عالم را برای‌شان از درگاه حق آرزو می‌کنیم!
ما نگاه خودرا از درهای که بسته می‌شوند برداشته و بر درهای باز، با روشنگری‌ها و زیبانگری‌های شما می‌نگریم و خواستار بینش زیبایی‌های بیشتر ِدست‌های با سخاوت شما هستیم، پس درهای باز شده را برای ما با دید باز خویش باز نگهدارید و در اکمال این‌ پروژه با ما همراه و همگام باشید، زیرا سحر نزدیک است!
درود بر شما استوره‌های دیار و سبزاندیشان روزگار!
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch