SeTD

 

دست‌های بارانی (۱۲۱-۱۲۶)

Jul 7, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۲۱-۱۲۶)
«رویاهایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند، اما همیشه شیرین‌اند مثل رویای بودن‌های شما و دست‌های بارانی تان»!
بنازیم این روزگار را که با پیک باران بهار و یارِکوهسار، نرم نرمک در حال باریدن است. درست بر صخره‌ی کوه‌های سر به فلک کشیده و دامنه‌های آفتاب سوخته‌ی دیار که نوازشگر طراوت و تازگی شده است و مهر طراوت را مدام‌ از جویبار سخاوت‌ها و تازگی‌هایش جاری می‌سازد!
سرزمین رویایی ما اینک شیرین‌ترین رویاهای شان را می‌بینند و چل‌چراغان در دل شب‌های تار بستر باغ را چراغان کرده، ستارگان هم‌چنان در آسمان آبی جاغوری، به قصۀ پرغصۀ ماه و مهتاب گوش داده، از خانه‌ای ابرهای سفید برفی هدیه‌های بارانی آورده‌اند که هرکدام:
۱- محترم حسن علی قره باغ غزنی (۵۰) دالر استرالیایی
۲- محترم حسن فرزندمرحوم‌چمن علی تیکه دار (۱۰۰) دالر استرالیایی
۳- محترمه زهرا امیری از غریب‌ره جاغوری (۱۰۰) دالراسترالیایی
۴- محترم داکتر عباس وکیلی از جوی نو (۱۵۰) دالر استرالیایی
۵- محترم محمد ضیا وکیلی از جوی نو (۵۰) دالر استرالیایی
۶- محترم علی رضاوکیلی ازجوی نو (۱۰۰) دالر استرالیایی
را با لطف و سخاوت‌شان، برای شکوفاییِ سرزمین رویایی ما ارزانی داشته‌اند. دستان گهربارتان را خالصانه و خاضعانه به گرمی فشرده و خالص‌ترین دعاهای خیر مردم خود را برای بهترین‌های شما و غفران گذشتگان شما تقدیم می‌داریم !
با کمال افتخار در تعبیر چنین رویاهای ارزشمند، سخاوت‌های بیشتر شما را برای به ثمر رساندن این پروژۀ بزرگ و پرهزینه داریم؛ پس با بودن‌ها و حضورهای گرم‌تان ما را تنها نگذارید !
درود بر شما استوره‌های دیار و سبزاندیشان روزگار!
اجرکم‌ علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch