Donors

 

List Of Donors

جوانان تبقوس ( ۲ )

جوانان تبقوس ( ۲ )

دست های بارانی ( ۲۰۹ - ۲۱۴ ) چـالـش هـا، شکسـت هـا ، نـاکـامـیهاو درنـهایـت پیشــــرفــــت مــــواردی هســــتندکــــه زنــــدگــــی مــــارا ارزشمندمی سازد زمــین بــه پــاس حــضورگــرم و طــراوت دســت هــای شــما هــمواره جــامــه ســبز وشــکوفــه هــای بـهاری را دور...

جوانان تبقوس

جوانان تبقوس

دست های بارانی ( ۲۰۳ - ۲۰۸ ) روزگارسخت پایدارنیست ولی انسان های سخت پایداراند. - داکتررابرت اسکالر زمین درانتظار یک قطرهٔ باران و زمان به سرعت تمام خشک سالی رایکی پی دیگری پشت سرمی کند . روزهای سخت وناله های عطش عطش سینه زمین را چاک چاک کرده است امادست هاییکه قلم وقدم...

دوستان مقیم آمریکا ( ۲ )

دوستان مقیم آمریکا ( ۲ )

دست ها بارانی ( ۱۹۸ - ۲۰۲ ) ھرکسی می خواھد بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی ھا ورشدکردن ھا زمانی ظاھرمی شوند که شمادرحال کوھنوردی ھستید باطلوع دوباره خورشید ازهرصبحی شکوفه های خوشبختی ، آرامش وامید دربسترطبیعت هویدامی شود دل ھای خسته وخفته به تپش می افتند و گام ها...

دوستان مقیم آمریکا ( ۱ )

دوستان مقیم آمریکا ( ۱ )

دست های بارانی (۱۹۲ - ۱۹۷ ) زندگی بادوستان خوب وماجراهای بزرگ معنادارد آن زمانی که دنیای ما ابریست باران دستهابرماجاری وبارانی است ؛ نوای نی وسازهای تابستانی باصدای دوستان واقعی آرام آرا م باوز وز نسیم سحر درپس کوچه آغیل طنین اندازاست . برف های تنهایی در صدای تابستانی...

دوستان مقیم استرالیا (۵)

دوستان مقیم استرالیا (۵)

دست های بارانی (۱۸۰ - ۱۸۵ ) اهداف بزرگ زمانی عالی هستندکه درجهت رسیدن به آنها ازپاننشینیم چشمه ھای عشق ومهرورزی هم چنان باران عشق را نظاره گراست و باآخرین رمق خشک کامیهایش به ستارگان آسمان غبارآلوددیار چشمک زنان چشمک می زند زندگی باهمه سختیهایش با تپش هرشکوفه بهار ،...

دوستان مقیم استرالیا (۴)

دوستان مقیم استرالیا (۴)

دست های بارانی (۱۷۴ - ۱۷۹ ) وقتی زندگی مسیرش را به سمت سخت شدن تغییر می دهد ، فرصت خوبی است که ما هم مسیر مان را به سمت قوی ترشدن تغییر بدهیم.- آبِیِ آرامم .آرام آرام ببار ! وقتی که دانه های مرواریدی را برگونه های آفتاب سوخته گلِ پاپک هایم می فرستی عطش خستگی فصل های...

دوستان مقیم استرالیا (۳)

دوستان مقیم استرالیا (۳)

دست های بارانی (۱۶۸-۱۷۳)  سخت ترین چیزدرزندگی تصمیم برای شروع کاراست ؛ درادامھ فقط تلاش وپشتکارلازم است. ترس ھا ببرھای کاغذی اند .ازپس ھرچی بخواھید، برمی آیید.شما می توانیدبرای تغییروکنترول زندگی خوددست به کار شوید بعدازآن کلید وراه حل ، پاداش تان خواھدبود. – امیلی...

دوستان مقیم استرالیا (۲)

دوستان مقیم استرالیا (۲)

دست های بارانی (۱۶۲-۱۶۷) نوشته های روی ماسه یا ریگ های نرم مهمان اولین موج دریاهستند اما حکاکی های روی سنگ ، مهمان همیشگی تاریخ اند و دست های بارانی ازحک شدگان روی قلب اند وماندگاران ابدی در بهار امسال گلهای خوشبو ورنگارنگ ازباغ عشق جوانه زد و روییدن گرفت؛ سبزه ها...

دوستان مقیم استرالیا (۱)

دوستان مقیم استرالیا (۱)

دست های بارانی (۱۵۶-۱۶۱ ) «عمری باید بگذرد تابفهمیم بیشترغصه هایی که خوردیم نه خوردنی بود نه پوشیدنی ، فقط دورریختنی بود… وچی قدر دیرمی فهمیم زندگی همین روزهاییست که منتظرگذشتنش هستیم …» پنجره های امید و چشم دل‌ها بازشده است برای طلوع دیگری که هر صبح بهار باحضور سبز...

محترم سیف الله سفری

محترم سیف الله سفری

دست‌های بارانی (۱۵۴) «آدم‌های فرهمند و خودباور به دنبال کف زدن‌های دیگران نیستند، آنها به شکوه و ارزش کار خود باور دارند.» فیلسوف حکیم اردبزرگ صبح‌ دل‌انگیز بهار امسال چی شفابخش آغاز شده است و نور جهان به هواداری باغ تابان است و تابنده؛ چشم‌های پر از شوق به دیدار...

محترم نصرالله همتی

محترم نصرالله همتی

دست‌های بارانی (۱۵۳) « Let us be grateful to those who make us happy ; as they are like the attractive gardeners who make our souls flourish ! » - Marcel Proust «بگذارید از کسانی که ما را خوشحال می‌سازند سپاسگزار باشیم؛ آنها باغبان جذاب هستندکه روح ما را شکوفا...

محترم محمد نعیم آینده جو

محترم محمد نعیم آینده جو

دست‌های بارانی (۱۵۲) «مادامی که تلخی ِزندگیِ دیگران را شیرین می‌کنید، بدانید که زندگی می‌کنید...» - به نقل از بزرگان ترانه‌های دل‌پذیر باران مدام در گوش‌های گوش به صدا و انتظار این عصر و زمان جاریست. نغمه‌ها باچک چک باران هم‌ساز و هم‌آوازشده بر خشکی زمین داغ و خسته‌ی...

محترم محمد رضا ابراهیمی

محترم محمد رضا ابراهیمی

دست‌های بارانی (۱۵۱) «در جایی که عشق جریان دارد زندگی نیز جاری است.»- مهاتما گاندی روزهای زندگی چه بارانی با چک چک باران دست‌های بارانی آرام آرام می‌گذرد و ما امواجی از یادها را در دریای خاطره‌های به یادماندنی هم به قلم و نگارش گرفته و با دل‌های بی‌قرار به تماشای رقص...

محترم مستری جمعه درویشی

محترم مستری جمعه درویشی

دست‌های بارانی (۱۵۰) «"هدف" مانند یک قطب‌نماست که به انسان کمک می‌کند تا در هر شرایطی مسیر درست را پیدا کند.» هوای دیار آبایی ابری است و پشت ابرها، خورشید هنوز می‌درخشد؛ موسیقی صدای باران نوازشگر هر صبحگاه ما شده و آفتاب نگاه سخاوت‌مندان، خورشیدگونه خواب‌های غفلت را...

محترم رحمت الله ابراهیمی

محترم رحمت الله ابراهیمی

دست‌های بارانی (۱۴۹) «صبر، استقامت ‌سخت‌کوشی ترکیب بی‌نظیر برای رسیدن به موفقیت است.» -ناپلئون هیل هر صبحی که آغاز می‌شود خورشید را در نگاه صبورانه‌ی تو و دست‌های بارانی به نگاره می‌گیریم، چون در جهان کوچک ما در میان همهمه‌های کلام و هیاهوی پرواز بر بلندای احساس ظریف...

محترم نعمت الله مهتر

محترم نعمت الله مهتر

دست.های بارانی (۱۴۸) «سفر ترازوی اخلاق است.» - "امیر مومنان علی علیه‌السلام" سفر کردن انسان‌ها را فروتن می‌کند، زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان ‌و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی می‌کنید را کشف می‌کنید. ما برای کشف و درک دنیای زندگی خویش نیازمند تدارکات و خدمات...

محترم محمد ایوب شینواری

محترم محمد ایوب شینواری

دست‌های بارانی (۱۴۷) »Dare to reach out your hand into the darknesses, to pull another hand into the light.» - Norman B. Rice «با جرأت بسوی تاریکی دست درازکنید، دست دیگری را به سمت نور بکشانید.» - نورمن بی. رایس آسمان پرستاره‌ی ما! زنبیل زندگی ما پر است از خاطرات...

محترم حنیف توکلی

محترم حنیف توکلی

دست‌های بارانی (۱۴۶) «دنیا چیزی نیست جز قطره عسل بزرگ! پس آنکه به نوشیدن کمی از آن اکتفا کرد نجات می‌یابد، و آن که در شیرینی آن غرق شد هلاک می‌شود؛ این است حکایت دنیا.) - بنجامین فرانکفورت در بیابان‌هاست که ما ارزش ‌و معنی آب را درک می‌کنیم و همین‌گونه در تابستان‌های...

محترم حاجی لطیف توکلی

محترم حاجی لطیف توکلی

دست‌های بارانی (۱۴۵) «دستی که کمک می‌کند، از دستانی که برای دعا بالا می‌رود مقدس‌تر است.» آهنگ دل‌نشین باریدن باران در پس هر پنجره و دریچه‌ی دیار، آرام و جانانه پیچیده است و دانه‌‌های مرواریدی باران دست‌های بارانی با لطافت تمام، زمین خشک و طبیعت تشنه را چون مادری...

مرحوم حاجی محمد علی

مرحوم حاجی محمد علی

دست‌های بارانی (۱۴۴) بزرگان گفته‌اند: «آنچه باور داشته باشید تبدیل به واقعیت‌های دنیای شما می‌شود. باورهای قدرتمند، بر احساسات، اعمال و دست‌آوردهای شما تاثیر می‌گذارد. اگر گرفتار باورهای غلط، ترس و تردید وحقارت باشید، هیچ چیز نمی‌تواند به شما کمک کند؛ قانون زندگی...

محترم حاجی رفیق کریمی

محترم حاجی رفیق کریمی

دست‌های بارانی (۱۴۳) «You must be the change you wish to see in the world » - Gandhi «شما باید همان تغییری باشید که می‌خواهید در دنیا احساس کنید.» -گاندی عشق یعنی امید، یعنی طراوت باران، یعنی سفیدی برف، یعنی لبریز از خوشی و راز زیستن با سازندگی و دستهای بارانی! باران...

محترم سلطان حسین افضلی

محترم سلطان حسین افضلی

دست‌های بارانی (۱۴۲) «ایمان قوی در میان تیره‌ترین طوفان‌ها هم دوام می‌آورد…» -"مهاتما گاندی" زیبایی قانون قوی بودن در زندگی این است که هر طرف که نگاه کنیم می‌توانیم آن را ببینیم. یک‌ انسان قوی هیچگاه گذشته‌ی آسانی نداشته است، همین گذشته‌ی سخت و راه‌های پرپیچ و خم بوده...

مرحوم محمد جمعه

مرحوم محمد جمعه

دست‌های بارانی (۱۴۱) «اگر بدانی چی کسی کشتی زندگی را از میان موج‌های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است، "پدرت" را می‌پرستیدی!» چی دل‌نشین است وقتی یادآور آیه ناب دفتر زندگی «پدر» می‌شویم که آغوش گرم‌اش آغازین سخن امنیت و ‌اولین خاطره‌ی ذهن جگرگوشه‌اش، جان...

محترم حاجی رحمت الله

محترم حاجی رحمت الله

دست‌های بارانی (140) «قلب تان را بروی رؤیاها باز نگه دارید. چون تا زمانی‌که رؤیاها هست، امید هم هست. و تا زمانی‌که امید وجود دارد زندگی همراه با لذت است. کلید خوشبختی، داشتن رؤیاهاست. کلید موفقیت، تبدیل رؤیاها به واقعیت است.» نباید خشکیدن لاله‌ها، سبزه‌های دشت و دمن و...

محترم حاجی حیدری

محترم حاجی حیدری

دست‌های بارانی (139) صبح یعنی پرواز؛ قد کشیدن در باد؛ چی کسی می‌گوید پشت این صدا تاریک است؟ گام اگر برداریم، روشنی نزدیک است! سپیده‌دم است و سحر نزدیک، ستاره‌های دنباله‌دار به تعقیب و دنبال هم در آبیِ بیکرانِ رادمردان‌، دلیران پامیر و هندوکش با غرور و درخشش تمام موج...

محترم حاجی قادر نوید

محترم حاجی قادر نوید

دست‌های بارانی (۱۳۸) «بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن نهفته است؛ همیشه مطمئن‌ترین راه برای موفقییت، تلاش دوباره خواهدبود!» - "ادیسون " باران که نباشد، هیچ چیز رشد نمی‌کند گاهی لازم است طوفان‌های زندگی خود را در آغوش بگیریم و خوب است در تکاپوی باران باشیم تا از قطرات...

محترم حبیب الله

محترم حبیب الله

دست‌های بارانی (۱۳۷) «Life is not about waiting for the storm to pass… it’s about Learning To Dance In The Rain .» زندگی به معنی گذر از طوفان نیست، بلکه به معنی » ‌‌‌«.یادگرفتن رقص زیر باران است چی زیبا ‌و خوشایند است آن‌گاه که صدای باران به گوش می‌رسد و ما بی‌اختیار...

محترم موسی زاهدی

محترم موسی زاهدی

دست‌های بارانی (۱۳۶) «Do not pray for an easy life , pray for the strength to endure a difficult one .» "برای یک زندگی آسان دعا نکنید، بلکه دعا کنید که قدرت تحمل یک زندگی دشوار را داشته باشید." لحظه‌ها بارانی است، شب تاریک و فضا تیره و تار است؛ اما ستارگان در تاریکی...

محترم حبیب الله

محترم حبیب الله

دست‌های بارانی (۱۳۵) “ Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.” - Orison swett Marden "منتظر فرصت‌های طلایی نمانید، فرصت‌های معمولی را از دست ندهید و آن‌هارا به شرایط استثنایی تبدیل کنید."- آریسان سوت ماردن چه دل نشین...

محترم نعمت الله انصافی

محترم نعمت الله انصافی

دست‌های بارانی (۱۳۴) "چالش‌ها برای سرگرم کردن زندگی هستند و غلبه بر آن باعث معنی‌دار شدن زندگی". - جاشوه جی مارین سرزمین آبایی اینک جزیره‌ی بیش نیست که با چالش‌های خشک‌سالی، نقش پاها را از رخسار آفتاب سوخته‌ای زمین با انبوه خارزارها پنهان کرده و دستان ترک خورده را...

مرحوم حاجی ترجمان عوض علی

مرحوم حاجی ترجمان عوض علی

دست‌های بارانی (۱۳۳) گر هــزاران دام باشد در قـدم چون‌ تو‌ با مایی نباشد هیچ غم "مولانا" بخشنده‌ترین کلمه "بخشش" است. بگذار این کلمه را با عشق تمام از تقدیرِ بخشایش شما بنویسیم، بخشش بخشایش‌گرانی شمایی‌که چون نور خورشید در بسترِ ظلمت و تاریکی‌ها می‌تابد و زیباترین...

محترم حاجی ترجمان راز محمد

محترم حاجی ترجمان راز محمد

دست‌های بارانی (۱۳۲) Happiness can be found even in the darkest times if someone remember to turn on the light. «خوشبختی حتی در تاریک‌ترین زمان‌ها نیز پیدا می‌شود اگر کسی بیاد داشته باشد که چراغ را روشن کند.» در تاریک‌ترین لحظات، بگذار این بار، افتخار نوشتن نام...

دست‌های بارانی (۱۲۷-۱۳۱)

دست‌های بارانی (۱۲۷-۱۳۱)

دست‌های بارانی (۱۲۷-۱۳۱) «به قول بودا یک شمع می‌تواند هزاران شمع دیگر را روشن کند و با فروزان کردن شمع‌های دیگر، عمر این یک شمع کوتاه نمی‌شود؛ پس خوب است در شادی‌های خود دیگران را نیز سهیم کنیم، زیرا این‌گونه، از شادی‌های ما هم کاسته نمی‌شود.» گلبانگ ‌اذان و نوای شفق...

دست‌های بارانی (۱۲۱-۱۲۶)

دست‌های بارانی (۱۲۱-۱۲۶)

دست‌های بارانی (۱۲۱-۱۲۶) «رویاهایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند، اما همیشه شیرین‌اند مثل رویای بودن‌های شما و دست‌های بارانی تان»! بنازیم این روزگار را که با پیک باران بهار و یارِکوهسار، نرم نرمک در حال باریدن است. درست بر صخره‌ی کوه‌های سر به فلک کشیده و دامنه‌های...

دست های بارانی (۱۱۶-۱۲۰)

دست های بارانی (۱۱۶-۱۲۰)

دست های بارانی (۱۱۶-۱۲۰) « When one door of happiness closes, another door opens ; but often we look so long at the closed door while we don’t see the one that has been opened for us !» - Helen Keller ‌"وقتی درِی ازدر های خوشبختی به روی ما بسته می‌شود؛ درِی دیگری به...

دست‌های بارانی (۱۱۱-۱۱۵)

دست‌های بارانی (۱۱۱-۱۱۵)

دست‌های بارانی (۱۱۱-۱۱۵) «The good things about this world are endless, all you have to do is dare yourself to discover them and start your day with a smile .» "چیزهای خوب این دنیا بی‌پایان است همه‌ کاری که باید انجام دهی این است که به خودت جرأت کشف کردن آن رابدهی و...

آقای روح الله کاکایی

آقای روح الله کاکایی

دست‌های بارانی (۱۱۰) «تمام رویاهای ما می‌توانند محقق شوند، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن را داشته باشیم!» - والت دیزنی دنیا پر از زیبایی‌هایی است که با کمی تأمل می‌توانیم لحظه به لحظه آن را جشن بگیریم، زیبایی‌هایی را که شاید نمی‌توان به چشم دید اما باتمام وجود می‌توان آن...

دست‌های بارانی (۱۰۵-۱۰۹)

دست‌های بارانی (۱۰۵-۱۰۹)

دست‌های بارانی (۱۰۵-۱۰۹) «The most important things in the world have been accomplished by people who kept on trying when there seemed to be no hope at all .» - Dale Carnigie "مهم‌ترین دست‌آوردهای دنیا توسط مردمی بدست آمده‌اندکه تنها فرق‌شان با بقیه این بوده که وقتی...

محترم ضیا اکبری

محترم ضیا اکبری

دست‌های بارانی (۱۰۴) »The best and the most beautiful things in the world can not be seen or even touched -they must be felt with the heart «. "بهترین‌ها و زیباترین‌های دنیا را نمی‌توان دید و نمی‌توان لمس کرد بلکه باید باقلب حس شان کرد." قلب‌ها تپیدن گرفته از زمانی که...

آقای حفیظ حیدری

آقای حفیظ حیدری

دست‌های بارانی (۱۰۳) «آقای سیت گودن از فیلسوفان آمریکایی می‌گویند که بدتر از شکست خوردن در کاری، شروع نکردن آن است…!» فصل ما هم فصل شروع است؛ شروعی که با دست‌های بارانی شما رقم خورده و با عزم و اراده‌ای راسخ صورت گرفته است. ما شروع‌ها و شکست‌هایی در خرابستان خویش...

آقای مصطفی شهیدزاده

آقای مصطفی شهیدزاده

دست‌های بارانی (۱۰۲) بهار امسال بهاری پرستوهاست؛ بهاری که در روشنایی روزاش شاهد پرواز پرستوها باشیم با نغمه بارانی؛ خیره‌ی نور مهتاب‌اش در شب‌های تاریکی و شر شرِ چشمه‌های آبی! و شمایی که ترانه‌سازِ ترانه نغمه‌های بی‌روزگاری شده‌اید؛ که نه کسی تو را می‌بیند و نه صدای...

محترم حاجی احمد نوری

محترم حاجی احمد نوری

دست‌های بارانی (۱۰۱) Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful… چالش‌ها زندگی را جالب ‌و غلبه بر چالش‌ها، زندگی را معنی‌دار می‌کند… چالش روزگار در بستر خون خفته‌ای دیار هم از عجایب چالش‌هایی است که غلبه بر آن دل و گرده...

محترم احمد شاه علی زاده

محترم احمد شاه علی زاده

دست های بارانی (۱۰۰) " آدم های موفق ، همیشه دنبال فرصت کمک برای دیگران هستند. افرادناموفق همیشه می پرسند: این کارچی سودی برای من دارد ؟ "-براین تریسی ازواقعیت های عینی ما هم همین دستان موفق وموثق بارانی اندکه همواره درتکاپوی فرصت های کمک ویاری رسانی هستندکه منافع مردم...

آقای حنیف سعادت

آقای حنیف سعادت

دست های بارانی (۹۹) " The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams !" "آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رؤیاهای شان باور دارند ! " نقطهٔ آغاز رؤیای واقعی ما وشما ازهمین سرزمین وخانه فرهنگ تبقوس بود؛ جای که لبخند را ازغنچه گلان همیشه های...

محترم خیرالله نوری

محترم خیرالله نوری

دست های بارانی (۹۸) پندار من ضعیفم و ناچیز وناتوان بی اتحاد من ، توتواناچی می کنی آری ! توانایی های ما وابسته به دست های بارانی شماهست؛دستانی که دستان به هوامانده را می گیرد ؛ دستان دوستانی که دیدگاه سخاوت ونور داردوازاین دیدگاه واین دستان مدام سخاوت ونور می بارد !...

محترم عبدالواحد علی زاده

محترم عبدالواحد علی زاده

دست های بارانی (۹۷) "امیدچون پرنده ای است که بال وپر دارد درروح ما لانه می گزیندبدون گفتن هیچ کلمه ای آوازمی خواند وهرگزمتوقف نمی شود !" -شاعرآمریکایی آن روزکه سبزه زارها برلب شاه جوی ها ازمدرسه کهنه ای توتابه خارزاربه عطروجود تومی بالیدند ، هم جوش بود وهم خروش ! چون...

محترم عبدالخالق سعادت

محترم عبدالخالق سعادت

دست های بارانی (۹۶) «درتاریک ترین آسمان هاست که می توان درخشان ترین ستاره ها را دید.» -ریچارد دایوانز کوهِ چوروم ، کوهِ نُه گرگ، کوهِ مِیتَر،کوه ِپامی ،کوهِ توب سر ، کوهِ قارو کوه های هستند که باغرور وقامت بلند ، توراسخت درآغوش گرفته است ؛ سرزمین آبایی! چی زیباست...

مرحوم حاجی علی جمعه

مرحوم حاجی علی جمعه

دست های بارانی (۹۵) زندگی فرصتی است کوتاه ! تابیابی ،بدانی ، بیندیشی ،بفهمی وزیبا بنگری … ودرنهایت درخاطره هابمانی ! مادراین فرصت کوتاهِ زندگی اینک تو را یافتیم ؛ به یادگرامی تواندیشیدیم وزیبایی خوبی‌های تورا بابادبهار گفتیم وبانَی نَیْ زارقصه می کنیم و باران دستانِ...

محترم حاجی اسماعیل نظری

محترم حاجی اسماعیل نظری

دست های بارانی (۹۴) «امید» هرگزنمی میردآنگاهی که شب ها پایانی زندگی نیست وازورای تارِهرشبی خورشیددوباره طلوع می کندبشارت صبح دیگری می دهد . محترم «حاجی اسماعیل نظری»چهره ی آشناازخیّرینی دیگری ،ازدیارآبایی،اینک بااهدای کمک دوصد(۲۰۰)دالری شان بشارت صبح دیگری را برای...

Anonymous

Anonymous

دست های بارانی (۹۳) اگر تمام درها بسته شوند ، پرده هارا بکشند ،درزهارا هم بگیرند، بازهم مثل نور که باشید شکافی برای عبورپیدا می کنید ! عزیزدٌردانه ای ما جوان آرام ومتین فرزندبرومندمحترم «قاسمی»ازدرخشنده ترین ستاره دیار که نام زرین ایشان زبانزدعام وخاص اند اینک هدیه...

محترم حاجی یونس یوسفی

محترم حاجی یونس یوسفی

دست های بارانی( ۹۲) عمر به مثل آب درجویبار زندگی جاری وروان است وچی خوش است اینکه دلت را به دست محبوبی سپرده اید ؛ براسم ورسم‌دنیا پاگذاشته اید وزندگی را باوجود او‌خوش می دانید .« تبقوس »گلزارجهان است برای من وشمایی که پرورده ای دستان محبوب و عشق دایمی اش هستیم....

محترم دوست محمد زاهدی

محترم دوست محمد زاهدی

دست های بارانی( ۹۱) روزگاری شاه کلید باغ دردستان بارانی شما بود ؛ باغبانان درهیاهووشورِ سبزی ِچمن غرق وخیره بودند . بلبلان نغمه های شادی وسرور را برشاخه وشاخچه های نهالانِ اصلاح شده ها سرمی دادند. اما دریغ که طوفان بی مهر روزگار کلیدباغ را درچرخش‌ غبار وتاریکی گم کردو...

شاه دخت سراب

شاه دخت سراب

دست های بارانی( ۹۰) بزرگان گفته اند : "اگر زن ها دنیارا می چرخاندند هیچ جنگی وجودنداشت فقط چند تا کشور باهم قهربودند وحرف نمی زدند !" خواهرما ! ما طلوع نگاه تورا درشفقدم زیبایی ها و تازگی ها می بینیم آن جایی که سرچشمه مهر وعطوفت هاست ؛ مهرورزی هاست وطبیعت به حسن...

محترم حاجی لعل محمد

محترم حاجی لعل محمد

دست های بارانی (۸۹) رنگ چشمان تو به رنگ دریایست باریده از باران ،آنگاه که گلهای بنفش وسفید رنگ درختان سیب و شفتالو از طراوت نگاه تو نفس شادابی وتازگی می کشیدند؛ بوی عطرگلهای بادام و زردآلو‌ فضای قریه زیبای شلبینک را باوجود سرمه خاک گام های محکم واستوار تو فضای کوچه و...

آقای محمد نسیم

آقای محمد نسیم

دست های بارانی (۸۸) آسمان به ژرفای نگاه تو خیره شده است از زمانی که حجاب از چهرهٔ خورشید برداشته شد؛ درختان آغیل قٌول ازکوچ پرستوهای نغمه خوانش ، سکوت جویباران وشرشر آب روان اش ازتنهایی و عطش خمیدند و درعالمِ از سکوت طعم تلخ جدایی ودردتنهایی را چشیدند ! نقش چپلق های...

محترم حاجی رضا احمدی

محترم حاجی رضا احمدی

دستهای بارانیِ ( ۸۷) چشم ها به درِبسته ای پس ازرفتن تو حیران ومتحییر مانده اند ، زمین های شخم زده ی تو ترک های بزرگ وبزرگتر را باکام تشنه اش از روزگار غیاب تو تجربه می کنند ؛ بیل‌های ‌ چینایی باعرق‌ های دستان پرآبله تو‌ با رخسار زنگ زده ، پشت دروازه های نیمه شکسته کاه...

آقای چمن علی افضلی

آقای چمن علی افضلی

دست‌های بارانی ( ۸۶ ) آنگاه که تو دردامن پرمهر دیار خودبودید شوربود ؛ شعر بود و شاعری ؛ دردامن پرمهر سرزمین ات ؛ ازصدای سٌرنای چوپان برسرسنگ ها ، دره ها ‌وکوه ها گرفته تا صدای غرغرِ غرغریهای دهقانان و چهچه گنجشکان و‌مرغان سحر پٌر بود . بانسیم سحرگاهی وجود تو‌ راه ها ،...

محترم حاجی حکیمی

محترم حاجی حکیمی

دست‌های بارانی (۸۵) سرابِ تبقوسم ! ما می دانیم خورشید ، تابشِ شفق دم اش را همیشه ازتیغ بامِ کوه های سر به فلک کشیده ی تو و توپ سرت هر روز پیک امید وشفا بخش رخسارت را در دل خشکیده ی این عصر به تپش آورده و بقای عظمت تورا به رقص می آورد . ابرها و گاو چوروهای دور سفر کرده...

آقای لطف الله افضلی

آقای لطف الله افضلی

دست‌های بارانی (۸۴) بزرگان گفته‌اند: دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره‌ی بزرگتر می‌دهند اما دو تکه سنگ هیچگاه باهم یکی نمی‌شوند! با این حال می‌دانیم تعریف ِشما از تکه‌های سنگ نیست ؛ بلکه حکایت باران است ‌ و ترنم! خوب است از قطره‌های دستان بارانیِ شما و...

آقای نعیم علوی

آقای نعیم علوی

دست‌های بارانیِ (83) خدارا هزار بار شاکرم که به من فرصت نوشتن تقدیر وقدردانی بنده گانش را داده است ! بندگانی که ازدریای رحمت اش سیراب است و سخاوت دستان اش بارانی ؛ازبارانی که امید رستن ‌وزیستن می دهند وعمری رفاه را برهم تبارانش می اندیشند . محترم "نعیم جان علوی" برادر...

آقای جاوید افضلی

آقای جاوید افضلی

دست‌های بارانیِ (۸۲) «وقت» یکی از گرانبهاترین چیزی است که ما انسان‌ها برای صرفه‌جویی و ذخیره‌ی آن درتلاش هستیم. در عصر امروزی یگانه راه صرفه‌جویی در وقت، استفاده از ماشین‌آلات است. ماشین‌آلاتی که تضمینی و قابل اعتماد باشد و اینک این ماشین‌‌ها را می‌توانید از یک تاجر...

محترم حاجی علی احمد افضلی

محترم حاجی علی احمد افضلی

دست های بارانی (81) بزرگان گفته اند : "هرسخن جای وهر نکته مکانی دارد ." بگذار بنویسم که جای سخن تو ازته دل‌ های یک عمر خستهٔ من ، این ‌جاست و مکانی نکته های باریک وخواندنی ِسخاوت تو ، هم چنان همین جاست ؛ جایی که باران سخاوت دستان تو‌ ذخیره می شود باسخاوت های بزرگ ؛ در...

آقای روح الله رحیمی

آقای روح الله رحیمی

اعلام اسامی کمک‌کنندگان (80) انسان برای آسایش و آرامش خود، نیازمند دیگران است و همین نیازمندی، او را به مشارکت به کارهای خیر با دیگران تشویق می‌نماید. بیایید دست بدست هم داده همگام با کاروان سبز سازندگی در بازسازی و آبادانی منطقه و وطن خویش سهم گرفته، شاید بتوانیم با...

آقای مهدی کاکایی

آقای مهدی کاکایی

اعلام اسامی کمک کنندگان (79) همراه شو ای هموطن، با کاروان سبز سازندگی و شکوفایی، تا تازه شوی برای از نو سرودن برای خط زدن فاصله ها و به یاد آوردن احساس ها، تا حس کودکان بینوا را درک و درد دردمندان را لمس نمایی. درین مسیر ما را تنها مگذارید، ما نیازمند سخاوت دستان...

آقای محمد نبی عزیزی

آقای محمد نبی عزیزی

اعلام اسامی کمک‌کنندگان (78) کمک ارزشمند یکی از برادران «داله جاغوری» برای بند آب سراب تبقوس. بذل و بخشش، روندی است که در آن مردمان از داشته‌های خویش به نفع دیگران می‌گذرند، آگاهانه و داوطلبانه آن را به‌خاطر خوشنودی خداوند به مردمان دیگری انفاق می‌کنند و می‌بخشند....

جوانان مقیم استرالیا ۲

جوانان مقیم استرالیا ۲

اعلام اسامی کمک کنندگان(77 - 73 ) در وضعیتی که مردم با فشار سنگین فقر و نا بسامانی های متعدد زمینگیر شده و به سختی با آن دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی که خشکسالی های مداوم آخرین توان و امید مردم را به چالش کشیده است، مردم یک روستای سرد و دور افتاده واقع در دامنه...

جوانان مقیم استرالیا

جوانان مقیم استرالیا

اعلام اسامی کمک کنندگان(72 - 69) در وضعیتی که مردم با فشار سنگین فقر و نا بسامانی های متعدد زمینگیر شده و به سختی با آن دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی که خشکسالی های مداوم آخرین توان و امید مردم را به چالش کشیده است، مردم یک روستای سرد و دور افتاده واقع در دامنه...

محترم آقای عنبری

محترم آقای عنبری

اعلام اسامی کمک کنندگان (68) انسانهای هستند که همچون فرشتگان اند؛ با شادی و لبخند با صفا و مهر به درخواست همکاری مردم لبیک میگویند و با دست و دل باز با فراهم کردن کمک های مالی ارزشمند شان به کاروان سازندگی و بالندگی می پیوندند، وجود چنین عزیزان سرمایه بزرگی است که رسم...

محترم محمد حنیف ذاکری

محترم محمد حنیف ذاکری

اعلام اسامی کمک کنندگان (67) کمک کردن و بخشیدن ارتباط ما را با دیگران بیشتر و بهتر میکند و در نتیجه به روشهای جدید زیستن آشنا میسازد. انسان طبعاً اجتماعی است. این بدان معنا است که ما برای سلامتِ روح و روانِ مناسب به برقراری ارتباط با دیگران نیازمندیم. کمک کردن و تعهد...

محترم داکتر محمد جواد

محترم داکتر محمد جواد

اعلام اسامی کمک کنندگان (66) سخاوت و بخشندگی، یکی از فضایل اخلاقیِ پسندیده و نیکو و عمل انسانی و نشانه‌ای رنگ خدایی گرفتن است. کسی‌که اهل بخشش است نه‌تنها به دیگران کمک می‌کند بلکه به خودش نیز کمک می‌رساند تا از نظر روحی و روانی در آرامش قرار گیرد. به امیدی روزی که...

مرحوم علی یاور

مرحوم علی یاور

اعلام اسامی کمک کنندگان (65) چه زیبا و خوشایند است وقتیکه از گذشتگان خویش یاد آور شده و نام نیکوی آنان را در ذهن نسلهای امروزی به معرفی گرفته و تاریخ مردان کهن و بزرگان قدیم را دوباره ورق میزنیم ! در واقع زنده نگهداشتن یاد و خاطرات گذشتگان مان، احترام به کرامت انسانی...

محترم ملا قربانعلی

محترم ملا قربانعلی

اعلام اسامی کمک کنندگان (63) شیرین‌ترین طعم لحظات زندگی ما با همدلی و همیاری به همدیگر مَحَک می‌خورد. طراوت و شادابی امید دلهای مان را دوچندان می‌ نماید. این بار، ما با وحدت و یکپارچگی فولادین خود به جهان نشان می‌دهیم که ما دیگر از هم گسستنی نیستیم، پایداری و پایندگی...

آقای ذبیح الله حکیمی

آقای ذبیح الله حکیمی

اعلام اسامی کمک کنندگان (62) مردمان سخاوتمند و بلند همت ما، در هر جایی دنیا که هستند با شوق و ذوق تمام برای آبادانی و شکوفایی منطقه و دیارشان در راستای کارهای خیر و عام‌المنفعه، عاشقانه سهم می‌گیرند، شکوفایی و سرسبزی را به سرزمین خسته و سوخته‌ی آبایی‌شان هدیه می‌بخشند...

حاجی علی شاه

حاجی علی شاه

اعلام اسامی کمک کنندگان (61) مردان بزرگ و با احساس، همیشه با مسئولیت های انسانی و وجدانیِ خود در جامعه، توانسته اند تغییرات بزرگ و چشمگیری را ببار بیاورند، که سرانجام باعث رفاه و آسایش یک کشور میگردد. افرادی که در کمک به دیگران مشارکت میکنند از حمایت اجتماعی بیشتر...

مرحوم ترجمان شکرالله

مرحوم ترجمان شکرالله

اعلام اسامی کمک کنندگان (60) چه بسا مردان کهن و خیراندیش دیارمان که در میان ما نیستند و راهی دیار ابدی شده‌اند و گذر زمان آنان را از ما گرفته‌اند و از نعمت وجودشان محروم شده‌ایم؛ اما نام نیک‌شان هیچگاه از دل‌ها نمی‌روند و در حافظه‌ی زمان باقی است. خوشا به سعادت‌ آنان...

مرحوم قبلگاه علیرضا اکبری

مرحوم قبلگاه علیرضا اکبری

اعلام اسامی کمک کنندگان (59) خوشا به سعادت انسانهایی که در نبودن شان، نامهای شان به نیکی و نیکویی یاد گردیده و ذکر زبانهای مردم شده و مورد تعریف و تمجید همگان قرار میگیرد و درود و صلوات نثار ارواح طیبه شان میگردد. در جریان کارهای عام المنفعه، یاد یک مرد مرحوم مؤمن و...

آقای محمد داود رسا

آقای محمد داود رسا

اعلام اسامی کمک کنندگان (58) اکنون که مرحله اعمار "بند آب سراب تبقوس" آغاز شده است، جمعی از عزیزانی که نامهای نیکوی شان در صفحه سازندگی کشور نور افشانی می کنند، با شادی و لبخند، با صفا و مهر به درخواست همکاری مردم لبیک میگویند و با دست و دل باز با فراهم نمودن کمکهای...

آقای عطا محمد زاهدی

آقای عطا محمد زاهدی

اعلام اسامی کمک کنندگان (57) اقدام به کار های خیر و عام المنفعه، علاوه بر خیر، خوبی، منفعت و سهولتی که برای مردم در پی دارد، فرصت و زمینه ای را برای معرفی اشخاصی بوجود می آورد که سالها از وطن و منطقه اش بدور بوده و در گوشه و کنار جهان پراگنده اند و از این طریق زمینه...

مرحوم ترجمان عبدالحسن

مرحوم ترجمان عبدالحسن

اعلام اسامی کمک کنندگان (56) چه بسا انسانهای نیک و خیراندیش دیار مان که رخت سفر بر بسته و کوچیده اند و راهی دیار ابدی شده اند. یاد این مردان بزرگ و افتخار آفرین دیار مان گرامی و جاویدان باد ! مرحوم " ترجمان عبدالحسن " یکی از شخصیت های برجسته و بینظیر قریه تبقوس، که در...

آقای شفیق رحیمی

آقای شفیق رحیمی

اعلام اسامی کمک کنندگان (55) انجام امور خیریه طبق تجارب علمی، دارای اثرات مثبت بسیار زیادی میباشد. درهر زمانی که کارهای خیر و عام المنفعه در جامعه انجام میشود، تاثیرات مثبت روی روان انسانها میگذارد و سطح آرامش عمومی را بالاتر میبرد و به انسانها انگیزه میدهد تا در...

آقای عالِم علوی

آقای عالِم علوی

اعلام اسامی کمک کنندگان (54) انسانهای خیر اندیش و نیکو سرشت، در هرجای دنیا که باشند وطن شان را فراموش نمیکنند، بفکر سرزمین آبایی و اجدادی خویش میباشند، نوستالژی و حس دلتنگی نسبت به وطن، انسانها را گاه گاهی بیاد گذشته های شان میبرد، بیاد دوران کودکی ها و جوانیها و...

خیّر نیک اندیش

خیّر نیک اندیش

اعلام اسامی کمک کنندگان( 53) نیکوکاری بهره ای ماندنی و غنیمتی پایدار است و نیکی به دیگران اصل و محور همه خوبی‏هاست. انسانهای هستند که با شادی و لبخند با صفا و مهر به درخواست همکاری مردم لبیک میگویند و با دست و دل باز با فراهم کردن کمک های مالی ارزشمند شان به کاروان...

آقای عبدالعلی

آقای عبدالعلی

اعلام اسامی کمک کنندگان (52) مشارکت در امور خیر، نیکوکاری و کارهای عام المنفعه، در ایجاد شکوفایی ، همبستگی، انسجام اجتماعی و کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی، تحت عنوان عاملیت در ارتقاء سلامت اجتماعی، نقش مهمی ایفا می کند. به عبارت دیگر، پدیده ای نیکوکاری وعملکرد شما...

مرحوم حاجی اقبالعلی انصافی

مرحوم حاجی اقبالعلی انصافی

دست‌های بارانی (51) یاد مردان بزرگ کهن و خیراندیش دیارمان گرامی و جاویدان باد! مرحوم "حاجی اقبالعلی انصافی" یکی از خوبان و شخصیت خیراندیش و اهل تقوا، در نیکنامی و نیکویی بی‌نظیر و زبانزد عام و خاص عصر خودش بود. خوشا به سعادت‌اش که نیکنامی و خیراندیشی‌اش برای همیشه در...

علی شاه رحیمی

علی شاه رحیمی

اعلام اسامی کمک کنندگان (50) سهم گرفتن شما عزیزان نیک‌سرشت و سخاوتمند، در رابطه به کمک های خیریه و کارهای عام المنفعه، به ما انرژی مثبت بخشیده و توانایی ما را در انجام و تکمیل نمودن این پروژه بزرگ دوچندان مینماید ، احترام می گذاریم به تک تک شما عزیزان که درین راستا ما...

آقایان محمد شریف و خادم حسین مرتظوی

آقایان محمد شریف و خادم حسین مرتظوی

اعلام اسامی کمک کنندگان(49 - 48) در وضعیتی که مردم با فشار سنگین فقر و نا بسامانی های متعدد زمینگیر شده و به سختی با آن دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی که خشکسالی های مداوم آخرین توان و امید مردم را به چالش کشیده است، مردم یک روستای سرد و دور افتاده واقع در دامنه...

استاد عبدالله اکبری

استاد عبدالله اکبری

اعلام اسامی کمک‌کنندگان (۴۷) هرچند که دژخیمان و جلادان کوردل، روزهای سخت و سیاهی را رقم زده‌ا‌ند، اما آن‌‌چه از دستان پر‌مهر تو، در توشه‌ی مددرسانی برای آبادانی وطن و هموطنان فرو می‌بارد، مرحمی است که قلب‌های ماتم‌زده و اندوه‌بار مردم ما را تسکین می‌دهد. قطره‌‌ی زلالی...

عبدالواحد سلطانی

عبدالواحد سلطانی

اعلام اسامی کمک کنندگان( 46) شکوه، عظمت و اقتدار یک کشور، بستگی به پیشرفت و ترقی آن کشور دارد. خوشا بحال ملتی که با هدایا و سخاوتمندیهای بی دریغ شان، به خود و کشور خود فخر و مباهات می آفرینند. تا زمانیکه، احساسِ شکوفایی و پیشرفت در دلهای فرد فرد مان، تجلی نیابد و وطن...

اسدالله رضایی

اسدالله رضایی

اعلام اسامی کمک کنندگان ۴۵ دیگر باورمند شده ام که خورشید سخاوت در قلبهای تک تک مردم شریف مان طلوع کرده است و روشنایی میبخشد، و زمین از سخاوت بارانی دستان این مردمان خیّر و خیرخواه، به شکوه و شگرف خویش می بالد ! در هر جایی از وطن وقتیکه کارهای عام المنفعه شروع میگردد،...

استاد زاهدی

استاد زاهدی

اعلام اسامی کمک کنندگان ۴۴ انسان‌های بزرگ اراده می‌کنند و انسان‌های کوچک آرزو! چه زیبا است! دست‌هایی که درخت می‌کارند و گل می‌کارند تا جهان را خوشبو کنند و نو بسازند؛ چه زیبا است! دست‌های که پل می‌سازند تا انسان‌ها را عبور دهند و نجات بخشند و چه زیبا است! دست‌های که...

محمد بشیر زاهدی

محمد بشیر زاهدی

اعلام اسامی کمک کنندگان ۴۳ بنازم به همت بلند و اراده راسخ و قاطع مردم خود که چنین رشادتها، فداکاریها و از خود گذری ها را تبلور می‌بخشد و دستهای که کمک میکنند بسوی دستگیری و اعانت می شتابند واقعن بوسیدنیست! همت بلند شما مردم نازنین، یکبار دیگر نشان میدهد که ما به...

مرحوم حسن کاکی

مرحوم حسن کاکی

یاد مردان بزرگ کهن و خیر اندیش دیار مان گرامی و جاویدان باد ! مرحوم "حسن کاکی کاریز" یکی از خوبان و شخصیت خیر اندیش و اهل تقوا، در نیکنامی و نیکویی بی نظیر و زبانزد عام و خاص عصر خودش بود. خوشا به سعادت اش که نیکنامی و خیراندیشی اش برای همیشه در ذهن جامعه ما ثبت و...

محمد جاوید رضایی

محمد جاوید رضایی

عزیزان ما در هرجای دنیا که هستند به این باور شده اند که وطن را باید ساخت؛ و سازندگی در روح و روان این عزیزان عجین شده اند تا با سهم گرفتن فعال و گسترده درین راستا از جان و مال خود بگذرند. و از این میان جوانمرد دیگری که پا به عرصه ی سازندگی و بالندگی به جلو مانده است...

خلیفه قربان شریفی

خلیفه قربان شریفی

نیکوکاری بهره ای ماندنی و غنیمتی پایدار است و نیکی به دیگران اصل و محور همه خوبی‏هاست. از آن‌جایی که بشر دوست دارد تا به هر شکلی شده برای خود در جامعه احترام کسب کند و از جایگاه و اعتبار اجتماعی خاص و درخوری برخوردار گردد و هم به سبب گرایش طبیعی به کمال و دوری از نقص،...

محمد داود رحیمی

محمد داود رحیمی

افتخار می‌کنیم به مردمی که با انگیزه‌ی بازسازی و سازندگی همیشه در مسیر آبادانی و شکوفایی در حرکت اند و درین راستا گام برمیدارند. اراده‌های قاطع و آهنین این عزیزان را که برای آبادی، شکوفایی و سرسبزی منطقه‌اش تلاش می‌کنند و با علاقمندی خاص به آن عشق می‌ورزند، تقدیر و...

Mr. Valy

Mr. Valy

انسان دوستی مرز نمی شناسد! عصر کنونی، عصر هیاهو، تحولات و دگرگونی های سریع، عصر سلطه تکنولوژی و چالشهای پیچیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که فضای عمومی کشورها و جوامع را تسخیر نموده و فرصت آرامش و تبارز عواطف نیکوی انسانی را محدود یا از افراد ربوده است. در مواردی...

دوستان تبقوس

دوستان تبقوس

در وضعیتی که مردم با فشار سنگین فقر و نا بسامانی های متعدد زمینگیر شده و به سختی با آن دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی که خشکسالی های مداوم آخرین توان و امید مردم را به چالش کشیده است، مردم یک روستای سرد و دور افتاده واقع در دامنه کوه "توپ سر" یکی از مرتفع ترین...

عزیزان مقیم استرالیا

عزیزان مقیم استرالیا

در وضعیتی که مردم با فشار سنگین فقر و نا بسامانی های متعدد زمینگیر شده و به سختی با آن دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی که خشکسالی های مداوم آخرین توان و امید مردم را به چالش کشیده است، مردم یک روستای سرد و دور افتاده واقع در دامنه کوه "توپ سر" یکی از مرتفع ترین...

محترم حسنیان

محترم حسنیان

اقدام نیک وکمک مخلصانه یک مؤذن نمونه افغانستانی ساکن کشور "زیلاند نو" یک مؤذن نمونه و خوش صدای افغانستانی ساکن کشور زیلاند نو به محض شنیدن خبر پروژه ایجاد "بند آب سراب تبقوس" کمک مالی و حمایت معنوی اش را از آن اعلام کرد. حس مسؤولیت پذیری و درک وضعیت نا بسامان مردم،...

مرحومه کربلایی زهرا

مرحومه کربلایی زهرا

اقدام به کار خیر و عام المنفعه، علاوه بر خیر، خوبی، منفعت و سهولتی که برای مردم در پی دارد، فرصت و زمینه ای به وجود می آورد تا اشخاص خیر اندیش و مردم دوست در حد توان چانس کمک کردن بدست آورند؛ از سوی دیگر، فرصتی برای معرفی اشخاص خیر اندیش و نیکوکار و یادآوری از نام...

شریف نبوی

شریف نبوی

سهم گرفتن فعال و گسترده ای مردم با همت و خیّر ما، در راستای کارهای عام المنفعه باعث میشود که ما یک گام دیگر بسوی توسعه و پیشرفت جامعه خویش به جلو برداریم. بسیار جای افتخار است که در رگ رگ وجود هر فرد فرد عزیزان ما خون تازه ای از همت و سخاوت در جریان است که ما را بسمت...

والدین خیرالله

والدین خیرالله

( تابو شکنی، یک پدر و مادر ) پدر و مادری که هزینه "سفر حج" خود را برای اعمار "بند آب سراب تبقوس" اختصاص دادند ! دل بدست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه، یک دل بهتر است عطر های دل انگیز یاس از میان دستهای سبز و گل افشان انسانهای بزرگ و خیّر برخاسته اند تا فضای مِهر و...

انجنیر جویا

انجنیر جویا

دوستی‌ها، صمیمیت‌ها و ارج‌گذاری‌ها مدام به دل می‌ماند اما نوشتن و خاطره‌اش غریبانه در باد فراموشی سپرده می‌شود. چی‌بسا شخصیت‌های بودند بی‌نام و نشان و چی غریبانه رهسپار غربت و آواره‌گی گشته بی‌نام و نشان و تقدیر ماندند! اما خدا را هزاران بار شکر که اینک چنین فرصت ‌و...

شریف زاهدی

شریف زاهدی

بیایید راه درست نیکنامی را بیابیم، زمانی که کاری را انجام میدهیم تا دنیا ما را بوسیله همان نیکنامی مان، بشناسد و از ما بعنوان الگو و نمونه در جهان یاد آوری نماید. درست ترین راه نیکنامی، همان بخشیدن و سخاوتمندی است که مردان بزرگ جهان از آن طریق به شهرت و بزرگی رسیده...

غلام سخی

غلام سخی

هر انسان در طول دوره ی زندگی خود ممکن است بارها دچار مشکلات فراوان شود که به تنهایی نتواند از پسِ آنها براید. و یا اینکه فکر کنیم ما هیچ وقت دچار مشکل نمی شویم و به کمک دیگران احتیاج پیدا نمی کنیم، فکر اشتباهی است چون ما انسان ها آن قدر توانمند نیستیم که بتوانیم تمام...

عزیز الله ناصری

عزیز الله ناصری

قلمم را در نوشتنِ وصف حمایت های مادی و معنوی عزیزانی که در راستای بهبود و پیشرفت جامعه گام بر میدارند، هیچگاه ساکت و خاموش در جیبم نگه نمیدارم، تا قلمم نشکسته است، مسئولیت ام نخواهد شکست. اگر چند قلم در وصف این عزیزان عاجز است. امیدوارم که با این خط خطی های ناچیز،...

آقا حمید

آقا حمید

شکوه و عظمت اقتدار یک کشور، بستگی به پیشرفت و ترقی آن کشور دارد. خوشا بحال ملتی که با هدایا و سخاوتمندیهای بی دریغ شان، به خود و کشور خود فخر و مباهات می آفرینند و قلب جهانیان را به شگفتی و حسرت وا میدارند تا بر آن غبطه بخورند! تا زمانیکه، احساسِ شکوفایی و پیشرفت در...

مرحوم رحمت الله رسا

مرحوم رحمت الله رسا

امروز پرنده ای هستم درپرواز ، ازدورترین نقطه این کره خاکی پرزده ، خودم را درخیال تو‌ ویاد جاویدانه تو‌تجسم می کنم هرچند که نالایقم ؛ دربلندترین نقطه کوهی که سالهاست باسنگینی ‌واستواری بی مثال اش قامت برافراشته ، به راه بلبلان وکبک های خوشخوان که از دست صیادان بی رحم...

حاجی نعمت الله

حاجی نعمت الله

سهم گرفتن عزیزان ما، در رابطه به کمک های خیریه و کارهای عام المنفعه، قابل تقدیر و تحسین برانگیز است، احترام می گذاریم به کسانیکه درین راستا ما را یاری و همراهی می نمایند دستان سخاوتمندانه ی شان را می بوسیم و با کمال سپاس از آنان تقدیر و تشکری می نماییم. احساس مسئولیت...

محمد حنیف سروری

محمد حنیف سروری

کمک کردن به همنوع، به هر شکلی که باشد ارزش انسان را نزد خداوند بالا میبرد! افرادی که در کمک به دیگران مشارکت میکنند از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار میشوند و روابط اجتماعی را در فرهنگ های جامعه بهبود می بخشد. حمایت اجتماعی به معنای آرامشِ روحی بیشتر است. و به ایجاد...

اقبال علی

اقبال علی

احسان و نیکوکاری از جمله مفاهیم ارزشمندی است که در آموزه‌های دینی، به خصوص قرآن کریم مورد توجه ویژه‌ای قرارگرفته است. نیکوکاری از نظر عرف و عقل و شرع، امری پسندیده ی است و از اهمیت و جایگاه بلندی در رفتارهای اجتماعی برخوردار است. از نظر قرآن یکی از مهم‌ترین ابزارهای...

خلیل یاوری

خلیل یاوری

کمک کردن و بخشیدن ارتباط ما را با دیگران بیشتر و بهتر میکند و در نتیجه به روشهای جدید زیستن آشنا میسازد. انسان طبعاً اجتماعی است. این بدان معنا است که ما برای سلامتِ روح و روانِ مناسب به برقراری ارتباط با دیگران نیازمندیم. کمک کردن و تعهد به افراد و گروه های دیگر،...

ضیا سلطانی

ضیا سلطانی

عصر سازندگی و بالندگی است، با تلاش و همت بلند و اراده‌ی راسخ و قاطع مردم سخاوتمند و با عزت مان، دست بدست هم داده‌ایم تا بتوانیم شکوفایی و شادابی را به این سرزمین خسته و سوخته به ارمغان بیاوریم. همت بلند و فولادین مردم شریف و سخاوتمند ما در این راستا، انرژی و...

صادق صبا

صادق صبا

وقتیکه آدم وجود چنین انسانهای فداکار، با معرفت و بیدار را می بیند، معتقد میشود که جوهره و شیرازه ی انسانیت هنوز از هم نپاشیده است بلکه میتوان به آن امیدوار شد! انسانهای با درک و با احساس هنوز با رشادت و مهر ورزی شان از پشت کوه های احساسِ سخاوتمندی، طلوع و پرتو افشانی...

ظاهر سلطانی

ظاهر سلطانی

افتخار می‌کنیم به مردمی که انگیزه‌ی بازسازی و سازندگی دارند و در هر نقطه از منطقه‌ی "جاغوری" پروژه‌های عمرانی توسط جوانان مقیم خارج و داخل، روی دست گرفته شده است و کار‌های بازسازی به قوت خودش در جریان است و به پیش می‌رود. اراده‌های قاطع و آهنین این عزیزان را که برای...

طاهر سلطانی

طاهر سلطانی

زمین مقدم سبز انسانهای سخاوتمند را با شقایقهای رنگین اش گرامی میدارد و شاخه های سبز جنگل به پذیرایی اندیشه های سبز و سازنده ی انسانهای خیرخواه برخاسته اند و دست افشانی مینمایند. و دریا بیقراری دارد تا دستان پر مهر و سخاوتمند انسانهای بزرگ را بوسه باران کنند! و یکی از...

حاجی جمعه خان ایازی

حاجی جمعه خان ایازی

دستهای که برای استجابت آرزو های دیگران، باران میشوند تا کویر تَرَک خورده ی را رنگ شادمانی و شکوفایی ببخشد و گلی لبخند را بر لبان جنگل ارزانی بدارد! اینک، ستاره دیگری که در آسمان سخاوت روزگار ما پرتو افشانی میکند ، حاجی صاحب "جمعه خان ایازی" از سراب تبقوس است، یکی از...

شوکت علی محمدی

شوکت علی محمدی

سخاوتمندی و خیرخواهی شما عزیزان، شاخه های سبز درختان را به رقص می آوَرَد، باران به خواهش طراوت و شادابی جنگل لبیک میگوید، فرشتگان تقدیس میکنند کسانی را که دلهای شان از سخاوت و مهربانی لبریز اند و محبت های شان را وقف و ارزانی سفره های مردم محروم میکنند و آفریننده ی...

حنیف ایازی

حنیف ایازی

ستارگانِ پر فروغ، از افق های دور دست سوسو میزنند به شوق شکوفایی سیاره های نیلگون، که دران زندگی در جریان است؛ پرندگان مهاجر، شبانه خواب رنگین درختانِ را می بینند که دران زیسته اند و بزرگ شده اند، عزیزان ما در هرجای دنیا که هستند به این باور شده اند که وطن را باید...

کربلای عبدالله

کربلای عبدالله

اینک ستاره ی دیگری از تبار سخاوت و رشادت، از افق های دور دست نور افشانی میکند، انسان شریفی که به قداست و شرافت اش آفتاب سلام میدهد ! زمین با دستان بهار، مسیر گامهایش را گلباران و به استقبالش دست افشانی مینماید، این شخص نیکوکار ما، آقای "کربلای عبدالله " از منطقه...

داکتر عارف مصطفی

داکتر عارف مصطفی

کمکهای عام المنفعه ی عزیزان ما، پی هم یک از پشت دیگری سرازیر میشوند، قلم عاجز مانده است که چگونه در وصف این عزیزان بنویسد و بسراید؛ خورشید و مهتاب به تماشا برخاسته اند و ستارگان نظاره میکنند همت و سخاوت مردان بزرگ را !!! طبیعت، با موج گل لاله و خروش آبشاران به استقبال...

لیاقت علی محمدی

لیاقت علی محمدی

درختان، قد بر افراشته اند تا بپاس شکوهِ حمایت های بی دریغ شما عزیزان سرخم کنند و تعظیم نمایند، و شکوفه های سیب، با رقص گلبرگ هایشان گِرِهی اندوه، از دل باغبانان می گشایند، دشت از سخاوتمندی مردان بزرگ سرسبز است، خورشید به زیبایی زمین سلام میدهد ! انسانهای بزرگ اراده...

محمد علی قنبری

محمد علی قنبری

چه زیبا است! دستهایی که درخت میکارند و گل میکارند تا جهان را خوشبو کنند و نو بسازند؛ چه زیبا است ! دستهای که پل میسازند تا انسانها را عبور دهند و نجات بخشند، و چه زیبا است ! دستهای که جاده میسازند تا انسانها را به هدف و مقصد شان برسانند؛ درواقع، اینها گلهای سر سبدی...

سخی رضایی

سخی رضایی

دیگر باورمند شده ام که خورشید سخاوت در قلبهای تک تک مردم شریف مان طلوع کرده است و روشنایی میبخشد، و زمین از سخاوت بارانی دستان این مردمان خیّر و خیرخواه، به شکوه و شگرف خویش می بالد، در هر جایی از وطن وقتیکه کارهای عام المنفعه شروع میگردد، مردم بلند همت ما، با شوق و...

علی آقا سروری

علی آقا سروری

فصل، فصل بهار خوشبختیها و جوانمردی هاست، و باغهای احساس، در دل خورد و بزرگ، گل زده است، زن و مرد، پیر و جوان، به شوق شکوفایی و آبادی وطن شان، کمر همت بسته و آستین بر زده اند، اینک جوان با انگیزه و لاله گون ما، که چون لالهء بهاری، با گلبرگ لبخندهایش، بر رخ سرزمینش گل...

مهدی انصافی

مهدی انصافی

قلم به رقص آمده است، کاغذ بر خویش میبالد، و دستهایم از فرط تپش شوق، بر روی صحیفه ی سیمین میرقصد که چگونه در وصف جوانمردی از تبار رشادت و سخاوت بنویسد ! این جوان با شهامت و متانت دیار ما، آقای "مهدی انصافی" از قریهء سراب تبقوس است، جوان دلیر ، شجاع و فداکار، که مدت ۱۳...

Give Today

Get In Touch