SeTD

 

محترم حاجی لعل محمد

Jun 16, 2021 | Donors

دست های بارانی (۸۹)
رنگ چشمان تو به رنگ دریایست باریده از باران ،آنگاه
که گلهای بنفش وسفید رنگ درختان سیب و شفتالو از
طراوت نگاه تو نفس شادابی وتازگی می کشیدند؛ بوی عطرگلهای بادام و زردآلو‌ فضای قریه زیبای شلبینک را باوجود سرمه خاک گام های محکم واستوار تو فضای کوچه و آغیل را پرکرده بود ‌که ازجَنی تا سووز گردو به استشمام می رسید و گَردها را ازجبین گشاده ی شما مدام درچیدن بودند !
آسمان قریه تو‌ همیشه آبی ‌وستاره باران بود ازستارگانی که نظیرش را کم دیده ایم . شب که می شد مهتاب بستر رویای شیرین و فرهاد را ازپس شاخه های لمیده درختان کادوسیب و درختان قیسی درتخت بام ها پهن می کرد؛شمارش زلفان لیلی ازپس کلکین های سفیدرنگ با شمالَکِ فرح بخش و با عطر زرد آلوهای نیمه خشکِ رویِ بام ورق می خورد و دیدگان هر مجنونی را خیره می کرد ؛ ستاره ها دورهم جمع ،درخشنده ودرخشان بودند وتو آرام خورشید را خواب می دیدی که همیشه تابنده و تابان بود …
وچگونه ازیادبریم خاطرات بیل زدن وقدم زدن های تورا که اکنون سینه‌ بهار ازدوری تو وستارگان درخشنده ی تو دشت غم وتنهایی گشته است !
ولی اینک اشک های شوق ، قطره قطره با نَم نَم بارانِ
سخاوتهای لعل گونه شما برگونه های خاک آلود می چکند و گویی ابرها قصد باریدن دارند و صدای شرشرِ دستان بارانی شمارابه گوش جوی وجویبارهامی رساند‌ ..
آره ! ستارگان درخشان ما « محترم حاجی آصف ، عارفِ عارف ، شریف و هاتف جان » با درخشش و سبزی حضورشان‌ بنام پدر ، ازبزرگان با درایت و خوبان روزگار محترم (( حاجی لعل محمد )) دراین راستا هدیه ی سبزاندیشی ۸۰۰ دالری شان را این بار برای این بند بزرگ آب سراب تبقوس به سخاوت گرفته اند . ما دستان بارانی هر یک این ستارگان را خالصانه و صمیمانه هم به یاد خود وهم به یاد پدر گران قدر ایشان به گرمی فشرده ، گلهای سیب و زردآلو‌ را دربالا خانه شان باسبد های ازسنبل وگل ریحان به پاس تقدیرحضورسبز ایشان پاشیده وزینت می دهیم .
برای حاجی بزرگوار سلامتی وشادکامی آرزوداشته وبرای عزیزانش برکات و بهترین های زندگی را درهمه عرصه ها تمنا داریم !
خداوند در رزق و روزی شما برکت صدچندان داده ، اموات وگذشتگان شمارا ازدریای بیکران رحمت اش بی نصیب نگردانند !
درود برشما فرهیختگان وستارگان روزگار !
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch