SeTD

 

محترم حاجی رفیق کریمی

Jul 27, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۴۳)
«You must be the change you wish to see in the world » – Gandhi
«شما باید همان تغییری باشید که می‌خواهید در دنیا احساس کنید.» -گاندی
عشق یعنی امید، یعنی طراوت باران، یعنی سفیدی برف، یعنی لبریز از خوشی و راز زیستن با سازندگی و دستهای بارانی!
باران عشق اینک بر روی لاله‌های آزادِ خودبو و خودروی دشت و کوه‌پایه‌های وطن نشسته و لبخند طبیعت دیار را زیبا و زیباتر جلوه گر ساخته است. ناب‌ترین صحنه‌ها اکنون با باران این دست‌های بارانی به روی گل‌های وحشی و لاله‌زارها در دل طبیعت رقم خورده است و رقم می‌خورد.
چی حس خوبی است نوازش دست‌های بارانی را که رویای شکوفایی را در سر می‌پرورانند و زیبایی را در بستر خاکه زمین به نمایش می‌گذارند دستی که این بار نوازش‌گر طبیعت خشک دیار شده‌اند دستی است از دست‌های پر آبله و پر مهر از محترم «حاجی رفیق کریمی» قریهٔ زیبا و خانه فرهنگ تبقوس که با تحفه دوصد (۲۰۰) دالر استرالیایی خویش تشویق‌گر تغییر و شکوفایی شده‌اند.
ما از این سخاوت و نیک بینی شما خالصانه سپاس گذاری کرده و برکت صدچندان را در عمر و سرمایه شما خواهانیم برای اموات و گذشتگان شما طلب مغفرت کرده و بهشت برین شان را از یکتای بی‌همتا آرزوداریم!
بسی زیبا و خوشایند است بودن و گره خوردن با دست‌های بارانی بر پهنه این گیتی! پس ببار ای باران و برخیز ای صاحبان کرامت و بیا که دست در دست نهیم و ناب‌ترین خاطرات عاشقانه خویش‌ را در پیکر بی‌رمق سرزمین آبایی ثبت نماییم!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch