SeTD

 

محترم مستری جمعه درویشی

Aug 7, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۵۰)
«”هدف” مانند یک قطب‌نماست که به انسان کمک می‌کند تا در هر شرایطی مسیر درست را پیدا کند.»
هوای دیار آبایی ابری است و پشت ابرها، خورشید هنوز می‌درخشد؛ موسیقی صدای باران نوازشگر هر صبحگاه ما شده و آفتاب نگاه سخاوت‌مندان، خورشیدگونه خواب‌های غفلت را از ما ربوده، سحرها و سفرهای بهشتی ما اینگونه ادامه دارد … زمین برای کسانی که گوش شنیدن دارد اینک موسیقی پخش می‌کند، از هر گلی که روح شکفته در طبیعت است و بدون شک‌ آنانی که درخت دیانت و دوستی در این زمین می‌کارد، منظور تنها دوست داشتن خودش نیست بلکه دیگران را نیز دوست می‌دارند.
باران عشق دست‌های بارانی هم‌ چنان از گونه‌های سرخ شقایق و گل‌های خاله‌ی “درویش” جاغوری جاریست که آرام آرام با موسیقی زمین و زمان در حال نواختن و پخش شدن است تا زمین سبز و شاداب شود. باران عشق یار دیار، یادآورِ بهار وگلِ بی‌شمار از دستان بارانیِ محترم «مستری جمعه درویشی» به رؤیای شکوفایی دیار آبایی باریدن گرفته که اینک با برگ سبزِ سه صد (۳۰۰) دالر استرالیایی خویش ما را برای رسیدن به اهداف شکوفایی سوق داده و درست در فضای تیره ‌و تار بردل ما روشنایی داده‌اند.
ما نهایت سپاس و تشکری داریم از چنین خیّرینی که به موسیقی زمین و زمان گوش داده و چشم و دل باز دارند و هدفمندانه ما را در هر شرایط سختی همراهی می‌کنند!
خداوندگار زمین و زمان برکت صدچندان به عمر و سرمایه شما داده، اموات و گذشتگان شما را غریق‌ دریای رحمت‌اش قرار دهند و بپاس سخاوت و حضور سبزش خوشبوترین گل‌های وحشی کوه‌پایه‌های دیار را بر مقدم خیرش عرضه می‌داریم!
هدف و مسیر ما مشخص است و گام‌های ما برای شکوفایی هم‌چنان با نَم نَم بارانِ عشق و دیانت سبزاندیشان روزگار استوار است و استوار خواهد بود پس ما را به اکمال رساندن این پروژه‌ی سبز آبایی مفتخرانه همراه و هم خاطره باشید!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch