SeTD

 

آقای لطف الله افضلی

Jun 11, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۸۴)
بزرگان گفته‌اند: دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره‌ی بزرگتر می‌دهند اما دو تکه سنگ هیچگاه باهم یکی نمی‌شوند!
با این حال می‌دانیم تعریف ِشما از تکه‌های سنگ نیست ؛ بلکه حکایت باران است ‌ و ترنم! خوب است از قطره‌های دستان بارانیِ شما و صفای دیدگاه سخاوت‌مندانه‌ی شما بارنگ سبز قلمم قدردانی کرده و به نگارش بگیریم که اینک قطره‌های باران سخاوت شما‌ و قطره‌های رحمت دست‌های بارانی، قطره‌های بزرگتر را تشکیل داده اند.
روز آشنایی با شما ، آغاز صفا و خلوص بود . آرامش و بخشایش ‌ از همان آوان در چهره‌ی معصومانه و کودکانه‌ی شما هویدا بود . منزه و با سلیقه بودید و ما درست نمی‌ دانستیم پشت آن قفسه‌ی سینه پهناور شما چی دریای سخاوت و محبت پنهان است و اکنون از آشنایی‌ های ما و شما سال‌ها می‌گذرد . ما حیرانیم به این درایت و عزت نفس‌های مردانه‌ی شما که لحظه‌های تنهایی را بایاری رسانیهای بی‌آلایش تان و هستی‌های خوبی‌های شما چی جاودانه ، باخاطره ، سرزنده وسرخوش می گذرانیم ! ‌
«لطف‌الله جان افضلی» ستاره‌ی از ستاره‌های همیشه درخشان دیگری از آسمان نیلگون قریه‌ی زیبای شیلبنک است که به تمام معنی شخصیت بی ‌نظیر و بی‌مثال هست دلی به شفافیت شیشه دارد؛ آرام و بردبار است؛ سنجیده و با هوش است زندگی را زندگی می‌داند نه بندگی!
ایشان با وجود گرفتاری‌ها و درگیر بودن های روزگارِ پٌرچالش‌اش هدیه‌ی 100 دالری‌اش را از طرف خود و فامیل ، ‌ باکمال سخاوت ‌ و سبزاندیشی ایشان برای «بند آب سراب تبقوس» اعطا کرده‌اند که ما این سخاوت ایشان را به دیده‌ی قدر نگریسته ، بپاس سخاوت خالصانه‌اش گٌل‌های زردِ وحشی نٌه گرگ را با گل‌های خوشبوی شیرچایی راجرود در گلدان مهمان خانه‌ای صفا و صمیمیت‌اش چیده و زینت می‌دهیم تا باشد با عطر این گل‌ها مشام خوشبینی‌ها و سلیقه‌اش را مدام خوشبو نگه داشته باشیم.
ما ومردم ما برای این عزیز یک دانه بهترین‌های زندگی را آرزو داشته و برای اموات‌شان طلب غفران ور حمت الهی داریم !
سپاس بیکران از خیرخواهی و مقدم سخاوتمندانه‌ی تان «لطفی»!
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch