SeTD

 

محترم حبیب الله

Jul 20, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۳۷)
«Life is not about waiting for the storm to pass… it’s about Learning To Dance In The Rain .»
زندگی به معنی گذر از طوفان نیست، بلکه به معنی »
‌‌‌«.یادگرفتن رقص زیر باران است
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
چی زیبا ‌و خوشایند است آن‌گاه که صدای باران به گوش می‌رسد و ما بی‌اختیار خود را در زیر آسمان بیکران پروردگار رسانیم تا از بوسه‌های خدایی که بر زمینیان می‌فرستد بی‌بهره نمانیم.
باران، این رحمت الهی، پیام عشق و شادی را برای ما انسان‌ها به ارمغان می‌آورد و برکت و زیبایی را برای طبیعت، کشتزارها و باغ‌ها … در بهار امسال آسمان دیار آغوشش را برای زمین‌های تازه از خواب بیدار شده گشوده و با دست‌های دستان بارانی، باران را در بستر خاک‌های سرد دمیده و آماده رویش می‌کند و چقدر رحمت دست‌های بارانی را وصف برانگیز است که با طوفان سخاوت خویش گل‌ها و لاله‌ها را پیام عشق و زیبایی داده است که این بار محترم «حبیب الله» از قریه دم جوی جاغوری، با اهدای دوصد (۲۰۰) دالر استرالیایی، نویدبخش سبزی و طراوت برای طبیعت خسته از سرمای زمستان شده و با بخشش بیکران آسمانی خویش قطرات باران دستان‌اش را بر جویبار خشکیده جاغوری به رقص آورده است.
بسی شایسته است که به پاس این سخاوت مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه، زیباترین گلهای دیار را تقدیم حضور و نهایت سپاس و قدردانی خود را ابراز بداریم و دعاگوی شادابی خود شما و طلب‌گار دایم آمرزش گذشتگان شما باشیم!
ما با قطرات دست‌های پٌر فیض بارانی و ماندگار، زندگی واقعی را درست در برابر طوفان‌ها یاد گرفته و منتظر فرصت گذر طوفان‌های زندگی نمی‌مانیم، تا بتوانیم به زندگی و محرومیت‌های مردم خویش انگیزه و ‌معنی بدهیم؛ پس مارا با قطرات بیشتر باران‌های دستان با سخاوت خویش در این راستا یار و مددگار باشید!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch