SeTD

 

محترم موسی زاهدی

Jul 16, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۳۶)
«Do not pray for an easy life , pray for the strength to endure a difficult one .»
“برای یک زندگی آسان دعا نکنید، بلکه دعا کنید که قدرت تحمل یک زندگی دشوار را داشته باشید.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
لحظه‌ها بارانی است، شب تاریک و فضا تیره و تار است؛ اما ستارگان در تاریکی این لحظات درخشنده‌تر از همیشه از پس ابرهای سیاه بر دل جویبارهای سرزمین خسته و خشکیده هم‌چنان چشمک زنان، چشمک می‌زنند. چشم‌ها منتظر نوازش روشنایی‌های مهتاب و ستارگان شب‌تاب دیگر هستند که از درون کهکشان ها مدام و یکی پس از دیگری در آسمان دیار ظهور کرده و نورافگن می‌شوند؛ و اینک محترم «موسی زاهدی» ستاره شب‌تاب از پس قله‌ها و کوه پایه‌های “قریه زیبای صوبه ” جاغوری با درخشش و اهدای دوصد (۲۰۰) دالر استرالیایی و سخاوت خویش، در تاریک ترین لحظات در آسمان دیار پدیدار گشته است تا شکوفایی گل‌های امید را در رویاهای مشترک ما تازه نگه داشته و قدرت تحمل لحظات تاریک را بر ما روشن داشته باشند.
ما از سخاوت زاهدی عزیز نهایت قدردانی و سپاس را داریم که با بزرگواری و دست‌های بارانی خویش بر قدرت و ظرفیت مردم خود افزوده، چون کوهی استوارِ روزی مردم خود را در لحظات‌ دشوار دست یاری داده‌اند و محرومیت مردم خود را محرومیت خود دانسته‌اند.
ما به پاس تقدیر، لاله‌ها و لوگورهای بهار را زینت حضور ‌مقدم استوار ایشان داده و برای اموات شان طلب غفران ورحمت الهی را شب و روز خواسته و خواهانیم. خداوند سعادت دنیا و آخرت را نصیب حضرت عالی داشته باشند!
ما آرزومند قوی‌ترین لحظات خویش در شرایط دشوار بوده و با همت دست‌های بارانی و عزم راسخ در پیشرفت روزگار و دیار خویش به پیش می‌رویم و در پیشبرد این پروژه پٌرهزینه نیازمند دست‌های بارانی بیشتر و مفتخر گهرباری‌های سالم‌تر شما هستیم پس به افتخار خویش مارا همگام و همراه باشید!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch