SeTD

 

آقای نعیم علوی

Jun 10, 2021 | Donors

دست‌های بارانیِ (83)
خدارا هزار بار شاکرم که به من فرصت نوشتن تقدیر وقدردانی بنده گانش را داده است ! بندگانی که ازدریای رحمت اش سیراب است و سخاوت دستان اش بارانی ؛ازبارانی که امید رستن ‌وزیستن می دهند وعمری رفاه را برهم تبارانش می اندیشند .
محترم “نعیم جان علوی” برادر محترم “عالِم علوی ” از همان ویژه بنده گانی هستند ازبنده گان خدا ؛ بی نظیر ؛
آرام وشکسته و دلباخته ای هزاران خوبی ها !
هر جایی که حرف ازخوبیها باشد آقای علوی عزیز هم حضورش سبز است . شخصیت بی آلایش ، کم حرف اما باکرامت !
ایشان یکی دیگر از شهزاده گان روزگار ، ازویژه کسان و فرهیختگان دیار زیبای “شلبینک‌” هستند که کمترین وقتش را درشلبنک‌ زیبا گذرانده باشند وبا وجود کمترین آشنایی به این دیار ، درد ورنج مردم اش را درد خودمی دانند و بیشتر عمرش را درشهرها ی دیگر گذرانده است . اما با صفات و انگیزه که ایشان دارند اینک مبلغ 200$ را برای بند بزرگ‌ آب سراب هدیه داده است و با لبیک گفتن به کارهای عمرانی دست سخاوت ویاری اش را به مردم ما داده است .
ما ومردم ما سخاوت وجوان مردی ایشان را به با کمال احترام به دیده ای قدر گرفته ، دستان پر مهرش را ازراه دور وباقلب نزدیک صمیمانه می فشاریم وگلهای رنگین انار لشکر گاه را با گل گلابهای خوشبو وصحرایی گلهایِ شلبنک مقدمِ حضور و سخاوتش را درایجاد این پروژه بزرگ‌ مزین ومعطر کرده و گل باران می کنیم .
برای آقای علوی و عزیزانش برکاتِ درعمر وسرمایه اش خواسته وبرای گذشتگان اش طلب مغفرت و ورحمت داریم !
درود برشما” نعیم جان علوی “!
دعای مردم ما بدرقه راهت باد !
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch