SeTD

 

محترم نعمت الله مهتر

Aug 3, 2021 | Donors

دست.های بارانی (۱۴۸)
«سفر ترازوی اخلاق است.» – “امیر مومنان علی علیه‌السلام”
سفر کردن انسان‌ها را فروتن می‌کند، زیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان ‌و عظیم بودن همه آنچه در آن زندگی می‌کنید را کشف می‌کنید.
ما برای کشف و درک دنیای زندگی خویش نیازمند
تدارکات و خدمات درست با یک برنامه‌ریزی دقیق و محاسبه شده هستیم که خدمات مسافرتی و تکت فروشی WORLD CONECT TRAVELS / دنیای ارتباطات جهانگردی به این ترازوی اخلاق ما و شما خلاقانه این سهولت را ایجادکرده و فعالانه در خدمت ما و شماست چنانچه ما می‌توانیم از طریق گوگل براحتی شماره ارتباطی‌، تکت‌های مناسب و معلومات مفید را کسب کرده و سفر رویایی خود را با خیال راحت داشته باشیم!
جوان رعنا، خوش برخورد و‌خوش طینت ما ” نعمت الله مهتر ” مالک و مدیرمسؤل این خدمات مسافرتی اینک با طبع وطینت خوش خویش کارهای عام المنفه را لبیک گفته و سخاوت‌مندانه برگ سبز پنج صد (۵۰۰) دالر استرالیایی را برای پروژه پٌرهزینه “بند آب سراب تبقوس” فرستاده‌اند که ما نهایتِ سپاس و قدردانی را از چنین عزیزی که رویایی دیرینه پدری را در سر پرورانده و ارزش قایل شده‌اند داریم و به پاس تقدیر گل ‌و سنبل‌های خوشبوی جاغوری را از راه دور زینت سبز حضور ایشان کرده، برای اموات شان طلب آمرزش داریم و‌ برکات چندین برابر عمر وروزی ایشان را از درگاه یگانه خالق عالم همیشه دعاگوبوده و تمنا داریم!
یقیناً آنانی که سفر کرده‌اند و پهنای این کره خاکی را دیده ‌اند بدون شک درک بی آبی و درد محرومیت‌های مردم آبایی را خوب کشف کرده‌اند و چنین است که ما دستهای بارانی را داریم تا ما را در اکمال رساندن این پروژه بزرگ باران زلال دست‌های شان را بر گونه‌های آفتاب سوخته سرخ شقایق جاری بسازند و افتخار طراوت و تازگی را از آن خویش داشته باشند!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch