SeTD

 

محترم محمد رضا ابراهیمی

Aug 7, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۵۱)
«در جایی که عشق جریان دارد زندگی نیز جاری است.»- مهاتما گاندی
روزهای زندگی چه بارانی با چک چک باران دست‌های بارانی آرام آرام می‌گذرد و ما امواجی از یادها را در دریای خاطره‌های به یادماندنی هم به قلم و نگارش گرفته و با دل‌های بی‌قرار به تماشای رقص گیسوان رها در باد بید مجنون نشسته‌ایم که عاشقانه مژده بهار می‌دهند. ‌چه خوش اتفاقی است بودن، سرودن، نوشتن و خواندن در باران نگاه باران‌ها و بسی زیباست روزهای خوب را که باید با دسته‌های از گل شقایق آراست و پیراست؛ دردها و تیره‌روزی‌ها را باید به گوش باد سپرد !
اولین روز از باقی‌مانده عمر را با آغاز صبح دیگری این بار با نام عزیز دیگری از تبقوس، خانه فرهنگ جاغوری در دفتر ناب و ماندگار در لیست خوبان روزگار، از هم خاطره ساخته و طراوت را از دستان بارانی، عشق ناگسستنی و برگ سبز ده هزار (۱۰۰۰۰)افغانی ایشان را که بردل خشکیده جویبار هدیه داده‌اند ثبت می‌کنیم. عزیز دیار ما (محمدرضا ابراهیمی) جوان با درک و درایتی است که خشک‌سالی دیار آبایی را نادیده نگرفته و به شکوفایی سرزمین پدری اینک روشن‌بینانه سخاوت ورزیده‌اند که ما به پاس این درک و درایت شان شکوفه‌ها و لاله‌های بهار را بر مقدم و حضور پر رنگش تقدیم داشته و خالصانه‌ترین دعاها را برای سلامتی خود و مغفرت گذشتگان ایشان نثار می‌داریم !
خوب دیار !
آدم‌های خوب نه خاطره‌اند نه تاریخ، بلکه حقیقت روزگاراند درست مثل خود شما و چه بسا خوبانی داریم بسان خوبی درک و درایت شما که هنوز هم با زادگاه خویش عشق می‌ورزند؛ عاشقانه و مدام باران دست‌های بارانی شان را از لبان تشنه‌ی جویبارها دریغ نمی‌ورزند و سخاوت‌مندانه بذر امید را در دل ناامیدی‌ها می‌کارندکه اینک صدای عشق را در قعر دره‌ها ‌و کوه‌پایه‌ها پیچانده‌اند و همه‌ی دنیا این فریاد عشق ما را شنیده و زندگی هم‌چنان در آسمان ابری دیار جریان دارد، پس با این شور و نوای عشق با ما همراه و هم‌سفر باشید!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch