SeTD

 

محترم سلطان حسین افضلی

Jul 27, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۴۲)
«ایمان قوی در میان تیره‌ترین طوفان‌ها هم دوام می‌آورد…» -“مهاتما گاندی”
زیبایی قانون قوی بودن در زندگی این است که هر طرف که نگاه کنیم می‌توانیم آن را ببینیم. یک‌ انسان قوی هیچگاه گذشته‌ی آسانی نداشته است، همین گذشته‌ی سخت و راه‌های پرپیچ و خم بوده که او را یک انسان قوی و قدرت‌مند ساخته است. ما و مردم ما مانند بذرهای ریخته در دل سنگ و ریشه در خاک می‌مانیم که برای تحقق رویای خویش ‌درخشک‌ترین و طوفانی‌ترین سال با نیروی ایمان و مقاومت سر از خاک برآورده، ‌لذت چشیدن نور و تماشای خورشید را در برگ برگ جوانه‌های خود جذب کرده، زیبا و شکوفا می‌شویم.
با پیک سبز بهار، نسیم سحر دیار، آرام و ملایم وزیدن گرفت؛ کبک‌های خوش‌خرام، در کوهسار و سنگلاخ‌های جاغوری خرامان گشته، نغمه‌های شور و نشاط را اینک از سفرقول جاغوری با یاد یادگاری سر داده است. یادگاری که نامش جاویدانه بر سر زبان‌ها جاری و در گوش‌ها طنین‌انداز است. یادگارِ مرحوم‌ مغفور «شیخ وکیل»، فرهیخته سرزمین آبایی «سلطان حسین افضلی» جان و جانان پدر با اهدای ده (۱۰۰۰۰) هزار افغانی و عطرِ حضور خویش فضای دود و باروت را زدوده و چه خوب معطر ساخته‌اند. به پاس تقدیر و سپاس، ما هر روز و شب کاروانی از دعای خیر را با عطر گل گلاب‌های وطن و وزیدن شمال و باد صبا برای شما به سرزمین دورِ شما می‌فرستیم!
براستی که در راه و مسیر عشق، دوری و نزدیکی مهم نیست و آنچه مهم است باور ایمان قوی هست و ما شما را آشکارا می‌بینیم و مدام دعاگوی شما و گذشتگان شما هستیم.
دست‌های بارانی از دست‌های قویِ هستند تا دست افتاده‌ی را بگیرند و بیاموزانندکه از افتاده‌ای دستگیری کنند و زنجیره‌ی مهربانی و کمک را در ناباوری‌ها و طوفان‌های روزگار نهادینه کنند پس‌ در آسمان ما بمانید چون ماه با تو ‌شناخته می‌شود!
درود بر شما استوره دیار و سبزاندیش روزگار
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch