SeTD

 

محترم ضیا اکبری

Jul 3, 2021 | Donors

دست‌های بارانی (۱۰۴)
»The best and the most beautiful things in the world can not be seen or even touched -they must be felt with the heart «.
“بهترین‌ها و زیباترین‌های دنیا را نمی‌توان دید و نمی‌توان لمس کرد بلکه باید باقلب حس شان کرد.”
قلب‌ها تپیدن گرفته از زمانی که رؤیای روییدن سرگرفته؛ چشمه‌ها بوسه بر خاک می‌زنند از خاکیِ که زیارت پای دستان بارانی را نصیب گشته‌اند، ریشه‌های خفته در خاک حس بیداری گرفته و به صدای دل نشین باریدن قطرات باران درحال گوش دادن‌اند و بستر زمین‌اش را با عشق لمس می‌کنند و احساس عشق واقعی‌اش را با برداشتن سر از خاک آشکار می‌سازد…
آره!
آنانی که ریشه در همین خاک‌اند با عشق واقعی آمیخته و پاک‌اند وابستگی به این خاک را دارند؛ و قدر زیستن‌ و رستن‌های خاکِ سرزمین‌شان را دارند که همیشه و مدام می‌تپند و اینک فرهیخته‌ای دیگری این آب و خاک از پیگردان، محترم «ضیا اکبری» با حس قشنگ وطن‌دوستی‌شان، اهدای دوصد (۲۰۰) دالر ‌استرالیایی را برای رویش و روییدن در دل‌این آب و خاک پیک امید داده‌اند که اشک‌های شوق را از چشمان چشمه‌ها فوران ساخته و چشم‌ها را به این سخاوت دستانش حیران ساخته‌اند!
ما و مردم ما بهترین و زیباترین گل‌های دیار را به پاس این خیرخواهی تقدیم حضور پُر فیض‌اش نموده و این بهترین و زیباترین بودن‌های ایشان را قلباً حس کرده با کمال سپاس دستان بارانی ایشان را به گرمی قلب‌های‌مان می‌فشاریم و برای موفقیت‌ها، سلامتی و گرامی‌داشت گذشتگان ایشان دعا و درود می‌فرستیم!
از بهترین و خوب‌ترین‌های دیار و‌ روزگار، امید یاری رسانی‌های بیشتر را بسان سخاوت ضیای دیار آرزو داریم، تا باشد در پیشبرد این پروژۀ پر هزینه بتوانیم قطره‌های باران ِدستان بارانی شما را به دریای بیکران رحمت دستان شما ذخیره نماییم. پس ما را در این راستا تنها نگذارید!
درود بر شما استوره‌ی دیار و سبزاندیش روزگار!
اجرکم‌علی الله!
Sharing is Caring!

Give Today

Get In Touch